Σειρα purple απο τη Western Digital: Εξειδικευµενοι σκληροι δισκοι για την εγγραφη βιντεο

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σύγχρονο υπολογιστή ή σύστηµα NAS, χωρίς καταγραφή εικόνας. Το καλύτερο µέσο, που εγγυάται επαρκή χωρητικότητα και γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα εικόνας, είναι οι σκληροί δίσκοι. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ταιριάζουν σε κάθε κατάσταση, επειδή εκ κατασκευής είναι προσαρµοσµένοι σε συγκεκριµένες εφαρµογές.

Οι δίσκοι που ενσωµατώνονται σε επιτραπέζιους υπολογιστές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ανάγνωση παρά στην εγγραφή δεδοµένων. Ανάλογα µε την εφαρµογή, το 50-95% του χρόνου αφιερώνεται στην ανάγνωση δεδοµένων. Ένας τέτοιος δίσκος είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί σε µέγιστη θερµοκρασία 50°C. Το µεγαλύτερο µέρος της θερµότητας παράγεται από τον ίδιο, από τις κεφαλές. Οι µονάδες αυτού του είδους, έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριµένο είδος λειτουργίας αλλά έχουν πολύ κακή απόδοση όταν χρησιµοποιηθούν για εγγραφή βίντεο, ιδιαίτερα αν πρέπει να λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Ένας τέτοιος δίσκος, όταν λειτουργεί σε θερµοκρασίες και συνθήκες άλλες από τις οποίες έχει σχεδιαστεί µπορεί γρήγορα να καταρρεύσει.

Η καταγραφή video δηµιουργεί την επιπλέον απαίτηση για λειτουργία επί εικοσιτετραώρου βάσεως, επτά ηµέρες την εβδοµάδα και καταγραφή πολλών ροών βίντεο ταυτόχρονα.

H WD ήρθε σε επαφή µε προµηθευτές εξοπλισµού για την εγγραφή βίντεο. Αποδείχθηκε ότι οι προσδοκίες τους είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες των κατασκευαστών PC. Οι επιχειρήσεις στον τοµέα αυτό έχουν απαιτήσεις για δίσκους µε ειδικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά: -Λειτουργία 24/7, -Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες, -Καταγραφή µε σταθερή ροή δεδοµένων κλπ.
Έτσι, η WD ανέπτυξε τη σειρά WD Purple. Οι δίσκοι αυτής της σειράς λειτουργούν µε σταθερό ρυθµό και κατά το 97% του χρόνου τους, σε κατάσταση εγγραφής. Η ανάγνωση δεδοµένων ενδέχεται να είναι πιο αργή, καθώς η ταχύτητά του είναι µεταβαλλόµενη από 5400 ως 7200rpm και όχι σταθερή στα 7200rpm, όπως στους δίσκους των επιτραπέζιων υπολογιστών ή στις 10.000rpm, όπως είναι οι δίσκοι των διακοµιστών. Όµως η λειτουργία τους είναι οµαλή και οµοιόµορφη και επιβαρύνει µε διαφορετικό τρόπο τα µηχανικά τους µέρη. Στους δίσκους που είναι κατάλληλοι για εγγραφή βίντεο χρησιµοποιείται πάντα ενδιάµεση µνήµη 64MB, ενώ στους δίσκους για επιτραπέζιους υπολογιστές αυτή κυµαίνεται από 32 ως 64 ΜΒ.

Λόγω της βελτιστοποίησής τους αυτοί οι δίσκοι παράγουν λιγότερη θερµότητα. Αυτό τους προσδίδει υψηλή αξιοπιστία κατά την αρχειοθέτηση δεδοµένων που προέρχονται από καταγραφή. Αυτοί οι δίσκοι επειδή παράγουν λιγότερη θερµότητα, µπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλότερες εξωτερικές θερµοκρασίες (ως 70°C). Αυτό είναι σηµαντικό στην περίπτωση που τοποθετούνται σε µικρό περίβληµα όπου η κυκλοφορία του αέρα είναι περιορισµένη κι ως εκ τούτου η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσµατική.

Οι δίσκοι WD Purple υποστηρίζουν 32 κάµερες σε ανάλυση FullHD, χωρίς απώλεια frames κατά την εγγραφή, (πράγµα που θα συνέβαινε σε έναν επιτραπέζιο δίσκο), η τεχνολογία AllFrame™ που διαθέτουν και η διασύνδεση µεταφοράς εντολών δεδοµένων ΑΤΑ τους διασφαλίζει από ένα τέτοιο ενδεχόµενο. Οι WD Purple υποστηρίζουν µεταφορά, καταγραφή και ανάγνωσή αρχείων MPΕG-2/4, AVC, JPEG 2000 και H.264 πολύ αποτελεσµατικά. Η χρήση των WD Purple στα συστήµατα που καταγράφουν βίντεο από πολλές κάµερες σε 24/7, εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο επιδιόρθωσης σφαλµάτων (TLER) στον πίνακα RAID. Αυτό δεν επιτρέπει να θεωρηθούν οι δίσκοι κατεστραµµένοι, λόγω της µακράς διάρκειας της επιδιόρθωσης σφάλµατος, πράγµα όµως που συµβαίνει στους σκληρούς δίσκους που χρησιµοποιούνται σε επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η Netconnect AE, διανοµέας επί σειρά ετών, των προϊόντων της Western Digital στη Ελληνική αγορά, διαθέτει τους δίσκους της σειράς Purple, µέσα από ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Info: Netconnect AE, 210-9926 440