Σε θετικο εδαφος και το α’ τριμηνο η Quest

Συνεχίζει την σταθερά θετική της πορεία και το α’ τρίμηνο του 2014 η Quest Συμμετοχών, ανακοινώνοντας πωλήσεις €71 εκατ. έναντι €67,9 εκατ. πέρυσι (αύξηση 5%), κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  €2,4 εκατ. έναντι €2,705 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 907 χιλ. έναντι € 157 χιλ. πέρυσι.

Η εταιρεία σημειώνει  ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους €1,496 εκατ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του ομίλου.

Quest Holdings
Για τη μητρική, τα έσοδα ανήλθαν σε  €802 χιλ. έναντι €892 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 178 χιλ. από € 121 χιλ. το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €55 χιλ. έναντι κερδών €32 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν €100 χιλ. σε σύγκριση με €254 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €26,2 εκατ. έναντι €24 εκατ. το 2013 (αύξηση 9% ). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα €519 χιλ. από € 467 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €169 χιλ. έναντι €241 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €33 χιλ. από €231 χιλ. το 2013.

iSquare
Η i Square η οποία διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο είχε πωλήσεις €12,1 εκατ. έναντι €12,3 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €400 χιλ. έναντι €405 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους σε €214 χιλ. έναντι σε € 232 χιλ. πέρυσι.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €15,7 εκατ. έναντι €15,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1,31 εκατ. έναντι €959 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα €1,365 εκατ. έναντι € 1,037 εκατ. το 2013.

ACS Courier
Στον κλάδο των ταχυμεταφορών οι πωλήσεις έφτασαν τα €18 εκατ. έναντι €16,5 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 9%). Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν σε €772 χιλ. έναντι €607 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους άγγιξαν τα €662 χιλ. έναντι €396 χιλ. το 2013. 

Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και λειτουργεί 5 φωτοβολταικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.  Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου  επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €2,038 εκατ. στις πωλήσεις και  €1,496 εκατ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων,  λόγω της έκδοσης  πιστωτικών τιμολογίων βάση διατάξεων που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1/1/2013 έως και 31/12/2013. 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.