Σε σταθερη πορεια τα μεγεθη του ΟΤΕ

Σταθερότητα επέδειξε ο όμιλος ΟΤΕ κατά το πρώτο – και ομολογουμένως δύσκολο για την ελληνική οικονομία – τρίμηνο του 2015. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (κέρδη εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων) ανήλθαν στα €53,9 εκατ., ενώ αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα €940,8 εκατομμύρια.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου ο πρόεδρoς και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Mιχάλης Τσαμάζ, διευκρίνισε ότι η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσια βάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Το γεγονός αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, με δεδομένο ότι το α’ τρίμηνο του 2015 ήταν μια περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, στη Ρουμανία και την Αλβανία οι επιδόσεις του ΟΤΕ συνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού.

Όσον αφορά το σύνολο του 2015 η διοίκηση του ομίλου εξέφρασε την άποψη πως θα συνεχιστεί η σταθεροποίηση των επιδόσεών του ΟΤΕ στην Ελλάδα, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκταση των νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εκτιμά πως ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία.

Ταυτόχρονα όμως, η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων.

Related Posts