Σε φασμα στη Ρουμανια επενδυει η Cosmote

Στα 180 εκατ. ευρώ ανέρχεται η επένδυση της Cosmote σε φάσμα συχνοτήτων στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, η εκεί θυγατρική του ελληνικού ομίλου συμμετείχε στο διαγωνισμό για την απόκτηση επιπλέον δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων στα 800, 1800 και 2600 MHz καθώς και για την ανανέωση των αδειών στα 900 και 1800 MHz που έληγαν τον Απρίλιο του 2014.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την Cosmote να καταβάλλει 179,88 εκατ. ευρώ προκειμένου να κατοχυρώσει δικαίωμα χρήσης συνολικά 50 τμημάτων x 2 Mhz, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα επέκτασης σε όλες τις τεχνολογίες (2G/3G/4G). Οι άδειες που αποκτά η εταιρεία θα τεθούν σε ισχύ στις 6 Απριλίου 2014 και θα έχουν 15ετή διάρκεια.

Στο διαγωνισμό της ρουμανικής τηλεπικοινωνιακής αρχής, πάντως, συμμετείχαν και οι ανταγωνιστές της Cosmote Romania, κατοχυρώνοντας αντίστοιχες συχνότητες. Το συνολικό ποσό που εξασφάλισε από τη διαδικασία αυτή το ρουμανικό δημόσιο είναι της τάξης των 682,14 εκ. ευρώ και υπολείπεται του αρχικού στόχου της ANCOM που ανέβαζε τον πύχη των εσόδων στα επίπεδα των minimum 726,8 εκ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στους άλλους ανταγωνιστές της Cosmote Romania, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η τηλεπικοινωνιακή αρχή της χώρας, η Vodafone Romania θα πληρώσει 228,52 εκ. ευρώ, η Orange 227,14 εκ. ευρώ, η RCS&RDS 40 εκ. ευρώ και η 2K Telecom το ποσό των 6,6 εκ. ευρώ.