15.2 C
Athens
03/03/2021
Biztech

Quocirca: Η επίδραση του COVID-19 στη βιομηχανία του printing

Στο διάστημα μεταξύ της 31ης Μαρτίου και της 7ης Απριλίου 2020 η Quocirca διενήργησε μια έρευνα για να κατανοήσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στη βιομηχανία του office printing. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση, καθώς ο όγκος των εκτυπώσεων στους περισσότερους τομείς φαίνεται να έχει υποστεί μια απότομη πτώση. Ωστόσο, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, διακρίνεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου ότι αυτή η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση της καινοτομίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Με την πανδημία που ενδεχομένως να σηματοδοτεί μια ταχύτερη μετατόπιση από το χαρτί στις ψηφιακές διαδικασίες οι κατασκευαστές και το κανάλι των συνεργατών αναγνωρίζουν την ανάγκη να επιταχυνθεί η μετάβασή τους στις υπηρεσίες cloud, digital workflow και collaboration.

 

Σημαντική αναταραχή ενόψει

Η βιομηχανία του business printing βρίσκεται μέσα σε μια τεράστια αβεβαιότητα, καθώς οι επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις και την οικονομία γίνονται όλο και πιο ευρείες. Σε μια τέτοια περίοδο κρίσης, η ροή των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική με τη ροή των αγαθών όπως τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης. Χωρίς την πρώτη, η δεύτερη θα ήταν χαοτική. Ως εκ τούτου, οι εκτυπώσεις και τα ψηφιακά workflows πρέπει να παραμείνουν ένα ουσιαστικό τμήμα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των επιχειρήσεων.

Πάντως, θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 δεν θα εξαφανιστούν όταν ο ιός τεθεί υπό έλεγχο. Το 85% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η κρίση θα προκαλέσει σημαντική διαρκή αναταραχή στην εκτυπωτική βιομηχανία. Το 49% αναμένει ευκαιρίες για συγχωνεύσεις, ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα (79%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η κρίση της πανδημίας αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση της καινοτομίας.

 

Το κανάλι αναμένει άμεσα μέτρα υποστήριξης

Σε αυτή την κρίση το κανάλι θα πρέπει να συνεργαστεί χέρι με χέρι με τους κατασκευαστές προκειμένου όλοι να καταφέρουν να βγουν όσο πιο αλώβητοι γίνεται. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, είναι επιτακτική ανάγκη οι κατασκευαστές να επανακαθορίσουν τις προσδοκίες των συνεργατών τους ως προς το τι θα είναι σε θέση να παρέχουν. Πράγματι, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα δεδομένα από την εφοδιαστική αλυσίδα είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Επίσης, οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν το απαραίτητο feedback στον πάροχο σχετικά με το τι αναμένουν να συμβεί στην αγορά, όπως πιθανή επιβράδυνση των πωλήσεων ή ακόμα χειρότερα, προβλήματα ταμειακών ροών και ρευστότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, το κανάλι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κατασκευαστές για οικονομική υποστήριξη. Το 61% των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε να επεκταθούν οι όροι πληρωμής και ένα επιπλέον 39% θέλει μεγαλύτερες εκπτώσεις ή άλλη άμεση χρηματοδοτική στήριξη, όπως διευρυμένους όρους πίστωσης.

Η HP ήταν μια από τις πρώτες εταιρείες που ανακοίνωσε ένα σύνολο μέτρων για την άμεση ανακούφιση των συνεργατών της. Αναμένεται ότι και οι υπόλοιποι κατασκευαστές θα προσφέρουν τις δικές τους εκδόσεις υποστήριξης. Άλλωστε σε τελική ανάλυση είναι προς το συμφέρον τους να διατηρήσουν ένα βιώσιμο κανάλι μαζί με μια πελατειακή βάση που θα απαιτεί συνεχή υποστήριξη όταν με το καλό βγούμε από την κρίση.

 

Σε ποιο βαθμό η πανδημία επηρεάζει την επιχείρηση;

Το 69% αναφέρει ότι η πανδημία του COVID-19 είχε σημαντικό ή κρίσιμο αντίκτυπο στην επιχείρησή του. Το 9% αναφέρει ελάχιστο ή καθόλου αντίκτυπο, ενώ το 21% δηλώνει ότι βλέπουν την κρίση ως το άνοιγμα νέων ευκαιριών για την επιχείρησή τους. Πηγή: Quocirca “Analyzing the business impact of the print industry”

 

Τα σημαντικά ευρήματα

Σημαντική αναταραχή της αγοράς: Το 66% των στελεχών της βιομηχανίας εκτύπωσης δηλώνει ότι η κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους, ενώ το 3% αναφέρει κρίσιμο αντίκτυπο. Ωστόσο, το 21% βλέπει την κρίση ως ευκαιρία. Συνολικά, σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων (48%) συμφωνεί ότι ο COVID-19 θα προκαλέσει σημαντική διαρκή διαταραχή της αγοράς.

Η πλειοψηφία έχει μειώσει το κόστος και θέτει σε αναμονή τις επενδύσεις: Το 77% έχει μειώσει το κόστος, με το 14% να αναφέρει ότι έχει προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού.

Το κανάλι περιμένει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κατασκευαστές: Το 61% των ερωτηθέντων που προέρχονται από το κανάλι, αναζητούν πιο ευέλικτους όρους πληρωμής από τους κατασκευαστές, ενώ το 55% χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η αναμενόμενη μείωση του όγκου των εκτυπώσεων μετριάζεται από την αυξημένη ζήτηση στην υγειονομική περίθαλψη και κυβερνητικούς οργανισμούς: Συνολικά, το 70% των ερωτηθέντων διαπιστώνει ή αναμένει σημαντική μείωση του όγκου εκτύπωσης, με το

21% να περιμένει οριακή μείωση. Ωστόσο, το 47% των ερωτηθέντων περιμένει αυξημένη ζήτηση από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σε σύγκριση με το 66% που βλέπει μείωση της ζήτησης από τις επιχειρήσεις.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάκαμψη: Το 21% των ερωτηθέντων αναφέρει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη φυσιολογική κατάσταση το λιγότερο σε 3 μήνες. Ωστόσο, το 35% αναμένει ότι η κρίση θα διαρκέσει 6 έως 12 μήνες. Το 21% αναμένει ότι η κρίση θα διαρκέσει ακόμα περισσότερο ή δεν πιστεύει ότι θα συμβεί ποτέ επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Αναγνώριση ότι τα λειτουργικά μοντέλα θα πρέπει να αλλάξουν: Το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα χρειαστεί να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας τους. Μάλιστα, το 47% δηλώνει ότι θα φέρει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά.

Μια ευκαιρία για καινοτομία: Το 79% πιστεύει ότι η κρίση αποτελεί μια ευκαιρία για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ζήτηση για υπηρεσίες collaboration και cloud αναμένεται να αυξηθεί: Ενώ το 38% προβλέπει μείωση τους ενδιαφέροντος για υπηρεσίες MPS, το 92% αναμένει αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες collaboration και το 89% αναμένει αύξηση των ψηφιακών λύσεων workflow που βασίζονται στο cloud.

 

Συμπεράσματα

Ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι η αγορά να επιστρέψει στην προηγούμενή της κατάσταση (αν επιστρέψει ποτέ, όπως δηλώνουν αρκετοί ερωτηθέντες της έρευνας). Η βιομηχανία της εκτύπωσης αντανακλά το σοκ που βίωσε ολόκληρο το εμπορικό τοπίο. Ελάχιστοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι η πανδημία αυτή θα έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις το επιχειρείν και την κοινωνία, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε και με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών τους.

Αν και η βιομηχανία της εκτύπωσης έχει την καινοτομία στο DNA της, οι σημαντικοί «παίκτες» της αγοράς εκφράζουν την αισιοδοξία ότι μέσα σε αυτή τη γενικευμένη διαταραχή, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και παροχής νέων υπηρεσιών. Καθώς οι πρώην εργαζόμενοι γραφείου αναγκάζονται να εργάζονται στο σπίτι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να προχωρήσει με γρηγορότερο ρυθμό από πριν.

Οι πάροχοι που προσφέρουν ευέλικτες υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud μπορεί να βρουν πελάτες πιο δεκτικούς στις προτάσεις τους από ό,τι πριν.

 

Η ταυτότητα της έρευνας

Το 33% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν OEMs, το 56% προερχόταν από το κανάλι και το 11% από ISVs. Το 65% των ερωτηθέντων προέρχονταν από εταιρείες με λιγότερους από 1.000 υπαλλήλους, το 44% από την Ευρώπη, το 27% από τις ΗΠΑ και το 29% από άλλες περιοχές. Η Quocirca ανέφερε ότι σχεδιάζει να επαναλάβει την έρευνα, είτε συνολικά είτε μερικώς, με πρόσθετες ερωτήσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται τα μεταβαλλόμενα συναισθήματα και να κατανοούνται καλύτερα οι προτεραιότητες μεταξύ των ηγετών της βιομηχανίας εκτύπωσης.

Σχετικά άρθρα

MPS από την Intersys η Τράπεζα Πειραιώς για άλλα 5 χρόνια

Giorgos Athanassiadis

Η Epson ανακοίνωσε τη νέα γενιά των έξυπνων AR γυαλιών Moverio

Giorgos Athanassiadis

Ericsson: Πέντε εφαρμογές υπεύθυνες για το 70% των mobile data

Kitriniaris

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα