Προστιμο στη Vodafone απο την ΑΔΑΕ

Στα 50,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο της ΑΔΑΕ προς τη Vodafone αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι “η ολομέλεια της ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, τη διάρκειά τους και τα αποτελέσματα που είχαν, τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου στον οποίον ανήκει, καταλόγισε στη Vodafone με την υπ’ αριθμόν 1/2013 απόφασή της το παραπάνω πρόστιμο για το σύνολο των παραβάσεων”.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΑΔΑΕ επιβάλλει πρόστιμο στη Vodafone για το θέμα των υποκλοπών. Στο τέλος του 2006 της είχε επιβάλλει πρόστιμο περίπου 76 εκατ. ευρώ, όμως, τον Μάρτιο του 2009, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την επιβολή του προστίμου με την αιτιολογία ότι η ΑΔΑΕ λειτούργησε ως οιονεί δικαστήριο, αλλά κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ζητηθεί από την ΑΔΑΕ να επαναλάβει τη διαδικασία η οποία και κατέληξε, όπως και αναμενόταν, στην εκ νέου επιβολή προστίμου. Όσον αφορά στη διαφορά μεταξύ των δύο προστίμων, μάλλον οφείλεται στην πτώση των εσόδων που είχε η Vodafone στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των διαδικασιών.
Μέχρι στιγμής, η Vodafone δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα υποβάλλει έφεση, καθώς προς το παρόν οι νομικοί της διαβάζουν το κείμενο της απόφασης της ΑΔΑΕ.