Προς εναν ηλεκτρονικο δημοσιο τομεα

Φαίνεται πως τελικά κάτι κινείται όσον αφορά την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και έτσι συνεχίζονται οι προσπάθειες να περιοριστεί το τέρας της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου ως την 1 Φεβρουαρίου 2013, σχέδιο υπουργικής απόφασης σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο. Συγκεκριμένα, με την  απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβεβαίωσης  λήψης των εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς και από φορείς του δημοσίου, η ασφαλής χρονοσήμανση των εγγράφων, καθώς και οι βασικές προδιαγραφές και πρότυπα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό από τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αποτελεί μέρος του συνολικού θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η καταπολέμηση γραφειοκρατίας με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας.  Επιπλέον, αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της ισοδυναμίας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα έντυπα, εξέλιξη που θα μειώσει το χρόνο αναζήτησης και διεκπεραίωσης, αλλά και θα αποτρέπει παράνομες πρακτικές όπως η μεταχρονολόγηση εγγράφων.
Η διαβούλευση διεξάγεται στον σύνδεσμο:http://www.opengov.gr/minreform/?p=626