Πληρης αναβαθμιση για το IMSplus 2.1 απο την Profile

H Profile παρουσίασε την πλήρως αναβαθμισμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων, IMSplus 2.1., η οποία περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες λειτουργίες, για ολοκληρωμένες STP (Straight Through Processing) front-to-back εργασίες, ενώ παράλληλα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, με κύριους στόχους την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποδοτικότητας και την βελτιστοποίηση του κόστους.

Ειδικότερα, οι δεύτερης γενιάς εκδόσεις των IMSplus Web και IMSplus Mobility αξιοποιούν πλήρως τις “έξυπνες” ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχοντας υψηλή προστιθέμενη αξία και υπηρεσίες για τους οργανισμούς και τους πελάτες τους. Ενδεικτικά, οι πρόσθετες λειτουργίες περιλαμβάνουν πολυδιάστατη ανάλυση των επενδύσεων και εργαλεία για την υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, με τα οποία επιτυγχάνεται η εξέλιξη από το παραδοσιακό, σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας. 

Η πλατφόρμα IMSplus 2.1 εμπλουτίστηκε επιπλέον με το νέο παραμετροποιήσιμο Wealth Management dashboard, με λειτουργίες για μέτρηση κινδύνου και ανάλυση σεναρίων, ενώ παράλληλα προσφέρει εύχρηστα εργαλεία για τη δημιουργία αναφορών και την υποστήριξη των αποφάσεων για κάθε ρόλο. Η συγκεκριμένη έκδοση παρέχει πρόσθετες δυνατότητες διασύνδεσης με διεθνείς custodians, fundproviders και real-time διασυνδέσεις με market data providers (π.χ. Bloomberg) που αυτοματοποιούν την ενημέρωση δεδομένων και προσφέρουν live αποτιμήσεις και αναλύσεις στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού (smartphone/tablet).