Πλαισιο: Γενικη Συνελευση και διανομη μερισματος

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο Computers, στο κέντρο Διοίκησης-Συναρμολόγησης-Διανομής στη Μαγούλα, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι το μέρισμα για τη χρήση του 2012 ανέρχεται σε 2.649.600 ευρώ, ή 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή μετά την παρακράτηση του αναλογούντα φόρου  θα ανέλθει σε 0,09 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης  θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας κατά την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, ενώ η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias.

Στην παρουσίαση που ακολούθησε, ο Κώστας Γεράρδος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους της Πλαίσιο ανακοίνωσε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, με κύρια τις σταθερές σε σχέση με το 2012 πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2013, οι οποίες ανήλθαν στα 69 εκατ. ευρώ, καθώς και το ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρεία είχε αυξημένα κατά 23% κέρδη προ φόρων, τα οποία έφτασαν στα 2,9 εκατ. ευρώ. 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.