Πιστοποιηση Tier III για το Data Center της Cosmote

Πιστοποίηση κατηγορίας Tier III έλαβε η Cosmote για το IT Data Center της στην οδό Αχαρνών από τo Uptime Institute, έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης διαθεσιμότητας υποδομών Data Center παγκοσμίως. Η πιστοποίηση Tier III (Concurrently Maintainable) επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός των υποδομών έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε μέγιστο βαθμό, η συνέχεια της λειτουργίας του έναντι οποιασδήποτε βλάβης έχει να κάνει με τις βασικές του υποδομές (ηλεκτρικές παροχές, κλιματισμό κ.λπ.).

Πρόκειται για την πρώτη πιστοποίηση στην Ελλάδα, για αναβάθμιση υφιστάμενου Data Center, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του. Παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο, συνεχίζουν να υλοποιούνται αντίστοιχα έργα για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών, σε κρίσιμους χώρους δικτύου του ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον όμιλο.