Πιστοποιηση για τις cloud υπηρεσιες της Uni Systems

Με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφαλείας ISO 27001:2005 πιστοποιήθηκε η Uni Systems, όσον αφορά την ασφαλή παροχή υπηρεσιών cloud προς τους πελάτες της. Η σχετική πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή φορέα TÜV Hellas, μετά από επιθεώρηση σχετικών διαδικασιών και συστημάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του ISO 27001:2005 καλύπτει τις περιοχές των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS), καθώς και εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Βασικοί πυλώνες υποστήριξης του Uni Cloud αποτελούν το ιδιόκτητο data center της εταιρείας, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και οι στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Uni Systems.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.