Περισσοτερες ευκολιες πληρωμης ζητουν οι παροχοι

Χαμηλότερα τέλη και περισσότερες ευκολίες αποπληρωμής ζητούν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση της απόφασης «Κανονισμός Καθορισμού Τελών Χρήσης Φάσματος και Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων».

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης δημοσιεύθηκαν πριν από λίγο και τις απόψεις τους κατέθεσαν 4 φορείς, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις απαντήσεις τους ως εμπιστευτικές και γι’ αυτό η ΕΕΤΤ δεν τους αναφέρει και ονομαστικά. Όμως, θεωρείται βέβαιο ότι στην τετράδα περιλαμβάνονται οι τρεις μεγάλοι πάροχοι (ΟΤΕ, Vodafone και Wind).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο από τους συμμετέχοντες προτείνουν να μην υπάρχει επιβάρυνση με τόκο υπερημερίας και παράλληλα να υπάρχει μια μείωση της τάξης του 10% επί του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών χρήσης σε περίπτωση έγκαιρης και εφάπαξ καταβολής του.

Ένας συμμετέχων προτείνει την καταβολή του 20% (αντί για 30%) των ετήσιων τελών με την αίτηση διακανονισμού και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό να καταβάλλεται σε έως 8 (αντί για 6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 Ένας συμμετέχων προτείνει η τιμολόγηση να γίνεται το μήνα Μάρτιο και στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του συνολικού τιμήματος την επιμήκυνση των ημερών αποπληρωμής από 30 σε 45.

Τρεις συμμετέχοντες επισημαίνουν επιπλέον την αναγκαιότητα μείωσης των σημερινών τιμών των  τελών χρήσης ή επιστροφής μέρους αυτών στους παρόχους, βασιζόμενοι τόσο στην οικονομική συγκυρία και τις αυξημένες ανάγκες σε συνδυασμό με τη μείωση εσόδων που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι, όσο και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ένας συμμετέχων προτείνει την παροχή ειδικών εκπτώσεων στη βάση επενδύσεων σε τεχνολογίες που βελτιστοποιούν τη χρήση φάσματος (π.χ. ATPC, Adaptive Modulation, XPIC, χρήση υψίσυχνων ζωνών), καθώς και την παροχή εκπτώσεων όγκου στους παρόχους με υψηλά καταβληθέντα ποσά ετήσιων τελών φάσματος.

Ένας συμμετέχων προτείνει να εφαρμοστεί μια διαδικασία όπου κάθε χρόνο θα προϋπολογίζονται τα τέλη φάσματος για την επόμενη χρονιά όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι  τεχνοοικονομικές συνθήκες της χώρας και οι τρέχουσες ανάγκες των παρόχων.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.