Πεντε διεκδικητες για εργο €1,611 εκατ.

Στα πέντε ανέρχονται τα σχήματα που υπέβαλλαν προσφορές για το έργο “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άξονες την ενοποίηση της πληροφοριακής υποδομής του υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του και τη δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων” που περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση και έχει συνολικό προϋπολογισμό €1,611 εκατ.

Συγκεκριμένα, προσφορές κατέθεσαν τα σχήματα: Altec Integration–KPMG-OTS, Byte Computer–Neuropublic–Cyberce, Allweb Solutions–Omega, I Know How–PcW Business Solutions και Quality & Reliability–Ελληνική Φωτογραμμετρική.