ΟΤΕ-Intracom μονοι υποφηφιοι για το rural broadband

Μία μικρή έκπληξη περιείχε η ανακοίνωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους για το έργο της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 161 εκατ. ευρώ και το οποίο χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ενότητες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., ο ΟΤΕ και η κοινοπραξία των Intracom Holdings, Intrakat και hellas online ήταν οι μόνοι που κατέθεσαν προσφορές για το συγκεκριμένο έργο. Και τα δύο σχήματα περιλάμβανονταν στη λίστα με τις εταιρείες που φέρονταν να ενδιαφέρονταν. Όμως, η λίστα περιελάμβανε και άλλα σχήματα όπως αυτό της Cyta Ελλάδος με την PCCW από το Χονγκ Κονγκ και την κινεζική ΖΤΕ, το οποίο, όμως, τελικώς δεν συμμετείχε.

Το έργο φέρει την επωνυμία «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» και αφορά την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων  σε 5100 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές με περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον μεν αλλά που καλύπτουν το 40% της ελληνικής επικράτειας.

Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να διασυνδέουν τελικούς χρήστες (κατοικίες) σε λευκές περιοχές (οικισμούς του πεδίου εφαρμογής του έργου) με προκαθορισμένα περιφερειακά σημεία συγκέντρωσης. Το πλάνο κάνει λόγο για παροχή πρόσβασης μέχρι το 2015 με ταχύτητες της τάξεως των 8 Mbps (λήψη δεδομένων) και 1 Mbps (αποστολή δεδομένων), ενώ στη δεύτερη φάση οι ταχύτητες θα πρέπει να ανέβουν στα 30 Mbps και στα 4 Mbps. H συνολική διάρκεια της σύμπραξης φθάνει τα 17 έτη.

Το μοντέλο επένδυσης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ΣΔΙΤ στηρίζεται στη βάση λογικής DBFO (Design, Build, Finance, Operate),και αφορά ολική δημόσια χρηματοδότηση του κεφαλαιουχικού κόστους  Οι Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ) (έως 3 βάσει του αρχικού σχεδιασμού) που θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία (μορφή BOT) και να διαχειριστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ένα δημόσιο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών.

Δημήτρης Μαλλάς

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.