Οpenfund: Νεος κυκλος υποβολης επιχειρηματικων προτασεων

Έπειτα από την ανακοίνωση αριθμού νέων επενδύσεων αλλά και σημαντικών γύρων χρηματοδότησης από επενδυτές του εξωτερικού σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου του (Workable, Locish), το Jeremie Openfund II απευθύνει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες καλούνται να αποστείλουν καινοτόμες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές.

Για το πρόγραμμα επένδυσης αρχικού σταδίου (pre-seed) καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα υποβολής έως και την 20η Μαΐου, ενώ πιο ώριμες εταιρείες που διαθέτουν ένα ώριμο προϊόν και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους (seed) μπορούν να αποστείλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια οποτεδήποτε. Το Jeremie Openfund II θα υποστηρίξει τις επιλεχθείσες προτάσεις με αρχική χρηματοδότηση (ενδεικτικά από €50.000-100.000) και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την ανάπτυξή της στη διεθνή αγορά.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι 15 μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του, το fund έχει ήδη ηγηθεί 9 επενδύσεων συνολικού ύψους €3εκατ., ενώ 3 ακόμα πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα.