Ολοκληρωθηκε η αξιολογηση των προτασεων του προγραμματος egg – enter•grow•go

Προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας egg, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eurobank και της μονάδας Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία διήρκησε συνολικά 4 εβδομάδες προκρίθηκαν τελικά 22 επιχειρηματικές προτάσεις, κύριοι συντελεστές των οποίων θα ενταχθούν στον 1ο ετήσιο κύκλο του προγράμματος.

Τα σχέδια που υπέβαλαν οι 22 ομάδες που προκρίθηκαν προέρχονται από μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών κλάδων: τέσσερις από τις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τρεις από τα Οικοδομικά Υλικά, τις Κατασκευές και τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, τρεις από τον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και την Εστίαση, δύο από τη Γεωργία, τις Υδατοκαλλιέργειες και την Κτηνοτροφία, δύο από τη Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία,  δύο από την Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές, δύο από τις Μεταφορές και την Αποθήκευση, μία από τη Βιοτεχνολογία, τα Φαρμακευτικά Προϊόντα και τις Ιατρικές Συσκευές, μία από το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, μία από τις Υπηρεσίες Υγείας και μία από τα Τρόφιμα και Ποτά.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στις 22 προκριθείσες ομάδες:
– το 40% του συνολικού αριθμού των μελών τους είναι γυναίκες
– το 80% είναι απόφοιτοι ενώ το 20% φοιτητές
– το 50% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 23-27 ετών, 24% είναι 33-35 ετών, 22% είναι 28-32 ετών, ενώ 4% είναι κάτω των 22 ετών

Στις επόμενες εβδομάδες, οι 22 ομάδες θα ξεκινήσουν τη διαδικασία σύστασης εταιρίας, μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης υποκαταστήματος ήδη υφιστάμενης εταιρίας, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος και θα εγκατασταθούν στο κτίριο του egg που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού, αρ. 190 στην Αθήνα.

Για έναν ολόκληρο χρόνο θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring), κτιριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον θα λάβουν επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (business bootcamp) με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες

Σημειώνεται τέλος ότι μια σειρά  επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συμμετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές στο πρόγραμμα. Χορηγοί είναι οι Advocate Burson-Marsteller, ALBA, Cisco, OTE, Microsoft, PWC και XEROX ενώ υποστηρικτές οι CEO Clubs, Critical Path, ΕΕΔΕ, ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηματικότητας, MP Legal, Polycom Imageflow, Tribe, ΣΕΒΤ, ΣΕΠΕ και TUV Hellas.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.