Ολοκληρωση λυσης της Microsoft απο την Data Communication

Η Data Communication ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της λύσης Microsoft DynamicsNAV – InnovEra ERP στη Neptune Shipping Agencies. Ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, η Data Communication ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη λύση ERP για ναυτικό πρακτορείο, βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics NAV με την λειτουργικότητα InnovEra. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν οι ενότητες Οικονομικής Διαχείρισης, για τις διαδικασίες του λογιστηρίου και Business Analysis, εργαλείο business intelligence, για την άντληση στατιστικών στοιχείων και δημιουργία αναφορών.

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στις διαδικασίες τιμολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών-πελατών   του ναυτικού πρακτορείου, καθώς και στην διαχείριση των συμφωνιών του πρακτορείου με τους οργανισμούς διαχείρισης λιμένων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας import – export (δηλωτικά εισαγωγής-εξαγωγής των φορτίων των πλοίων).