Ολοκληρωση εργου απο τη Uni Systems

Έργο ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ολοκλήρωσε πρόσφατα η Uni Systems για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με το νέο σύστημα κατάθεσης δικογράφων, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους δικηγόρους της χώρας να υποβάλλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έγγραφα, έγκαιρα και παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Με βασικά οφέλη την κατάργηση των χρονικών περιορισμών στη διαδικασία υποβολής των δικογράφων και τη βελτίωση της ευελιξίας στις διεργασίες της Διοικητικής Δικαιοσύνης, το σύστημα αναμένεται επιπλέον να καλύψει μέρος των μνημονιακών υποχρεώσεων της Ελλάδας στον τομέα της Δικαιοσύνης. Το νέο σύστημα, με πράξη του Προέδρου του  Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι λειτουργικό και διαθέσιμο προς χρήση από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013.