Ολοκληρωμενη προσεγγιση στο production printing απο την Konica Minolta

Στο σημαντικό για την Konica Minolta κομμάτι του production printing θα εστιάσει η εταιρεία την παρουσία της στην έκθεση Ιpex του Λονδίνου, στις 24 – 29 Μαρτίου 2014. Εκεί η Konica Minolta θα παρουσιάσει μια ολιστική προσέγγιση της αγοράς production printing μέσω των υπηρεσιών, λύσεων και νέων τεχνολογιών οι οποίες σκοπό έχουν να φέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες της, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Konica Minolta έχει θέσει τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ρόλο σε αυτές τις πρωτοβουλίες στήριξης για λύσεις και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, θα είναι η πλατφόρμα Digital1234, η οποία παρέχει προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων, της αύξησης της παραγωγικότητας, της προσθήκης νέων υπηρεσιών και της δημιουργία αυξημένης κερδοφορίας.

Μέσα από την ανάπτυξη λογισμικού και σε συνεργασία με επιλεγμένους εταίρους, η Konica Minolta έχει τοποθετηθεί ηγετικά σε εφαρμογές, όπως η αυτοματοποίηση της ροής εργασίας, το web- to-print, η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων και cross media ενώ τα εργαλεία της εταιρείας καλύπτουν επίσης τις τρέχουσες τάσεις, όπως το cloud computing και την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια.