Οικονομικες αναφορες: προκληση για τις επιχειρησεις

Έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Oracle και την Accenture αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών διεθνώς έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα δημιουργίας οικονομικών εκθέσεων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών κλεισίματος, κατάρτισης εκθέσεων και υποβολής εγγράφων για αρχειοθέτηση. Ωστόσο, οι επενδύσεις αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μένουν με μη αποτελεσματικές λύσεις και με έλλειψη ορατότητας, ποιότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται σε έκθεση με τίτλο “Challenges of Corporate Financial Reporting”, στην οποία επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως το κόστος των οικονομικών εκθέσεών τους, με το 60% των χρηματοοικονομικών στελεχών να μην είναι σε θέση να εκτιμήσουν το συνολικό κόστος.Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τις στρατηγικές τους σχετικά με τις επενδύσεις ώστε να αποφύγουν αυξημένα κόστη, αναποτελεσματικές οικονομικές εκθέσεις και αθέτηση σημαντικών εσωτερικών και εξωτερικών προθεσμιών.

  • Αναζήτηση της αλλαγής: Οι επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν σε νέα συστήματα οικονομικών εκθέσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα. Το 82% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει μέσα στα τρία τελευταία χρόνια αλλαγές στις διαδικασίες κλεισίματος, κατάρτισης εκθέσεων και υποβολής εγγράφων για αρχειοθέτηση. Ταυτόχρονα, το 47% έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε τουλάχιστον έναν από τους τρεις αυτούς τομείς μέσα στους 12 τελευταίους μήνες.
  • Αναποτελεσματικές επενδύσεις: Από τις επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, το 12% έχει επενδύσει σε μία μόνο από τις τρεις φάσεις των οικονομικών εκθέσεων (κλείσιμο, κατάρτιση εκθέσεων και υποβολή εγγράφων για αρχειοθέτηση), το 10% έχει επενδύσει σε δύο, ενώ το 25% και στις τρεις φάσεις. Παρά τις επενδύσεις αυτές, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται υπολογιστικά φύλλα (72%) και μηνύματα e-mail (68%) για την παρακολούθηση και διαχείριση των εκθέσεων σε καθημερινή βάση, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι νέες επενδύσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.
  • Αυξημένα κόστη και αβεβαιότητα: Τα τμήματα χρηματοοικονομικών στο 21% των εταιρειών έχουν δει τα κόστη να αυξάνονται σε όλο το εύρος των διαδικασιών οικονομικού κλεισίματος, κατάρτισης εκθέσεων και υποβολής εγγράφων για αρχειοθέτηση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη που οι διευθυντές που είναι επιφορτισμένοι με χρηματοοικονομικές διαδικασίες δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τις οικονομικές επιπτώσεις από τη διαχείριση και δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας τους, με το 60% των ερωτώμενων να παραδέχονται ότι δε γνώριζαν το συνολικό κόστος διαχείρισης και δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων.
  • Συνεχείς προκλήσεις: Λόγω των ανεπαρκών συστημάτων δημιουργίας εκθέσεων, στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Το 68% των ερωτώμενων παραδέχτηκε ότι έχει ανεπαρκή ορατότητα των διαδικασιών κατάρτισης των εκθέσεων, ενώ σε ποσοστό 84% οι διευθυντές οικονομικών ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ελέγξουν την ποιότητα των οικονομικών δεδομένων σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας εκθέσεων, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή σε θέματα διαχείρισης της απόδοσης.
  • Μειωμένη αποτελεσματικότητα: Τα αναξιόπιστα και δυσνόητα δεδομένα φέρνουν για τις ομάδες χρηματοοικονομικών σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων είναι το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να εργάζονται τα χρηματοοικονομικά στελέχη. Το 71% των διευθυντών οικονομικών αισθάνονται ότι η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται με κάποιο τρόπο από ζητήματα σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων. 
  • Αθέτηση προθεσμιών: Η αδυναμία αποτελεσματικής συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων έχει επίσης επίπτωση και στην ευρύτερη επιχείρηση. Λόγω καθυστερημένων αλλαγών στο λογιστικό σχέδιο, το 15% των διεθνών επιχειρήσεων έχουν χάσει προθεσμίες υποβολής, με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο επιβολής οικονομικών ποινών και πιθανές επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής τους.
  • Ανταπόκριση στην πρόκληση: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κάνουν βήματα βελτίωσης των μεθόδων των οικονομικών εκθέσεων, με το 86% των εταιρειών να είναι πιθανό να προβούν σε μια σημαντική επένδυση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το 46% των επιχειρήσεων πρόκειται να αναδιοργανώσει τις τρεις φάσεις της δημιουργίας εκθέσεων, μια προσέγγιση που μπορεί να ανταποκριθεί σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και να συντονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης των εκθέσεων με τις προσδοκίες τους όσον αφορά στην απόδοση. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Dynamic Markets και συμμετείχαν 1.123 χρηματοοικονομικά στελέχη από μεγάλους οργανισμούς σε 12 χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία και η Ισπανία.