Οι ΤΠΕ αλλαζουν την επομενη γενια των επαγγελματιων

Kινητή τηλεφωνία και ψηφιακές τεχνολογίες επεκτείνονται στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική ζωή με άμεση συνέπεια τη ριζική αλλαγή του τρόπου εργασίας, αποκάλυψε η νέα έρευνα του Ericsson Networked Society Lab. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, εργοδότες και εργαζόμενοι εστιάζουν περισσότερο στη δημιουργία αξίας και στο τελικό αποτέλεσμα παρά στο πού, πότε και με ποιες μεθόδους τελείται η εργασία.

Για τους υπευθύνους της έρευνας, καθίσταται πλέον σαφές ότι νέες συμπεριφορές και αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Συμπερασματικά, οι ΤΠΕ θα είναι κινητήριος δύναμη αυτής της μεταβολής η οποία θα φέρει μαζί της νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ.

Συνοπτικά, οι 8 σημαντικότερες τάσεις που εντοπίζει η μελέτη είναι οι κάτωθι:

Αναζήτηση νοήματος (Quest for Meaning) – Αντί της εστίασης μόνο στη χρηματική αποζημίωση, τα οφέλη ή τον τίτλο της εργασίας, η συνεισφορά στην κοινωνία μέσω της εργασίας αποκτά σπουδαίο ειδικό βάρος για τον εργαζόμενο.

Από τα καθήκοντα στις αποστολές (From Tasks to Missions ) – Η στροφή προς τη δημιουργία αξίας σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή στην επαγγελματική ζωή αφού τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι θα επικεντρώνονται περισσότερο στην πραγματική δημιουργία αξίας και τα τελικά αποτελέσματα παρά στο πού ακριβώς, πότε και με ποιες μεθόδους τελείται η εργασία.

Πολιτιστική βαρύτητα (Cultural Gravitation) – Οι εργαζόμενοι τείνουν να αναζητούν εταιρείες με αυξημένη αίσθηση κοινότητας και εσωτερική κουλτούρα με την οποία μπορούν να ταυτιστούν.

Αμφίδρομη ευελιξία (Two-WayFlexibility) – Το ευέλικτο εργασιακό ωράριο σε συνδυασμό με συνεχή συνδεσιμότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα καθώς οι εργαζόμενοι αναμένουν πλέον ευελιξία σύμφωνα με τους δικούς τους όρους.

Κυριαρχία της πρωτοβουλίας (Do-Ocracy) – Η ανάληψη, αυτοβούλως, πρωτοβουλιών και περισσότερων προσωπικών ευθυνών με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη στόχων, θα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της νέας γενιάς εργαζομένων.

“Ευτυχή ατυχήματα” (The Power of Serendipity) – Οργανισμοί και εταιρείες δημιουργούν συνέργειες μεταξύ ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα και ικανότητες ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητες για καινοτόμες ιδέες.

Ο χώρος συνδιαλλαγής (The Exchange Place) – Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας μετατοπίζονται από την ταξινόμηση και τον έλεγχο των εργαζομένων στη δημιουργία γόνιμων συνδιαλλαγών. Το περιβάλλον διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο ώστε να βελτιστοποιήσει την ποιότητα των διαπροσωπικών ανταλλαγών.

Consumerization – Οι εργαζόμενοι επιθυμούν εργασιακό περιβάλλον που να προσαρμόζεται στις προσωπικές τους ανάγκες, με προτιμήσεις και εμπειρίες από την ιδιωτική σφαίρα να εφαρμόζονται στην εργασία.

Ολόκληρη η έκθεση της Ericsson υπάρχει διαθέσιμη εδώ.