Οι περισσοτεροι χρηστες θεωρουν τα data τους πολυτιμοτερα απο το hardware

Μπορεί να διαθέτουν πανάκριβο εξοπλισμό, ένα high-end tablet ή ένα PC “φορτωμένο” με επαγγελματικές εφαρμογές, ωστόσο οι περισσότεροι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θεωρούν ότι τα δεδομένα που έχουν στις συσκευές τους είναι σημαντικότερα από το ίδιο το hardware. Αυτό προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Kaspersky και η οποία έδειξε ότι το 59% των Ευρωπαίων χρηστών θεωρούν ότι τα προσωπικά τους αρχεία είναι πιο πολύτιμα ακόμη και από το πλέον ακριβό hardware.

Το πρόβλημα όμως έγκειται στο γεγονός ότι έπειτα από μια επίθεση κακόβουλου λογισμικού, πάνω από το 50% των χρηστών ανακάλυψε ότι δεν ήταν σε θέση να ανακτήσει όλα τα δεδομένα του. Ειδικότερα, η έρευνα αποκάλυψε ότι το 20% των κακόβουλων επιθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια προσωπικών δεδομένων ενώ το 61% των χρηστών που δέχθηκαν επίθεση δεν ήταν σε θέση να ανακτήσει όλα τα δεδομένα του.

Για τους επιτιθέμενους, τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα ανταλλάξιμο και εμπορεύσιμο αγαθό, καθώς μπορούν να κλέψουν πολύτιμα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να εκμεταλλευτούν online οικονομικά δεδομένα ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και να απαιτήσουν λύτρα από το χρήστη ενώ η ολοένα αυξανόμενη χρήση “έξυπνων” φορητών συσκευών έχει καταστήσει τα προσωπικά δεδομένα ακόμα πιο ευάλωτα σε επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Kaspersky, αυτή ακριβώς η διασπορά κρίσιμων προσωπικών δεδομένων σε διαφορετικές συσκευές, οι οποίες πιθανότατα τρέχουν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, απαιτεί ολιστικές λύσεις προστασίας, ικανές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ολόκληρη η έρευνα της Kasperksy είναι διαθέσιμη εδώ.