Οι Microsoft Cloud λυσεις ειναι για το καναλι

Μέχρι σήµερα το 95% των εσόδων της Microsoft έρχεται µέσα από τους συνεργάτες της εταιρείας. Κάτι τέτοιο µπορεί να συνεχίσει να γίνεται και στην εποχή του Cloud, όπως µας εξηγεί ο Δηµήτρης Θεοδοσόπουλος cloud sales manager της Microsoft Hellas.

Η συζήτησή µας µε το Δηµήτρη Θεοδοσόπουλο ξεκίνησε από τα offerings που έχει η Microsoft στο cloud. Ο κ. Θεοδοσόπουλος µας είπε:  “Οι προσφορές που διαθέτει η Microsoft είναι κατά βάση τρεις. Αν ξεκινήσουµε από το κοµµάτι του IaaS (Infrastructure as a Service) βρίσκουµε το Windows Azure, όπου µιλάµε για leasing υποδοµής από την πλευρά του πελάτη πάνω στην οποία µπορεί να ανεβάσει τα δικά του συστήµατα και εφαρµογές. Περνάµε στο κοµµάτι Cloud as a Service όπου και πάλι µιλάµε για υποδοµή πάνω στην οποία οι συνεργάτες ή οι πελάτες µπορούν να ανεβάσουν τις δικές τους εφαρµογές για να τις δώσουν µε τη σειρά τους στους δικούς τους πελάτες. Το τρίτο κοµµάτι αφορά το Software as a Service και εδώ µιλάµε για έτοιµο πακετοποιηµένο λογισµικό. Η µια από τις προτάσεις της Microsoft στο χώρο είναι το Windows Intune – µια cloud υποδοµή µε την οποία µια εταιρεία µπορεί να διαχειριστεί όλο το στόλο desktop και mobile συσκευών από το cloud µε χαρακτηριστικά όπως είναι το asset inventory, διανοµή software και η πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων ελέγχων και απαραίτητων επιδιορθώσεων. Το licensing µοντέλο του Windows Intune είναι ανά χρήστη, ανά µήνα και παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης 5 συσκευών ανά χρήστη.” 

Συνεχίζοντας ο κ. Θεοδοσόπουλος µας είπε: “Η δεύτερη προσφορά της εταιρείας είναι το Office 365, που πρακτικά µιλάµε για ένα πακέτο που περιλαµβάνει τη λειτουργικότητα του Lync Server, του SharePoint Server και του Exchange Server over the cloud. Τα τρία αυτά συστήµατα είναι για τη Microsoft η καρδιά των business εργαλείων που χρειάζεται µια επιχείρηση για να λειτουργήσει µε βέλτιστο τρόπο σήµερα. Αυτά τα εργαλεία ο χρήστης µπορεί να τα αξιοποιήσει µέσω του Microsoft Office. Η Microsoft έχει µια εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στην αγορά των επιχειρήσεων µε αυτές τις λύσεις, αλλά χρειαζόταν έναν τρόπο να µπορέσει να δώσει τις ίδιες δυνατότητες και σε ποιο µικρές εταιρείες, που δεν έχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των απαραίτητων επενδύσεων σε hardware, άδειες χρήσης ή δεν διαθέτουν κάποιο τµήµα IT. Ο τρόπος µε τον οποίο έγινε αυτό ήταν το cloud. Οι υπηρεσίες ανέβηκαν σε δικά µας data centers (στην Ιρλανδία µε disaster recovery στην Ολλανδία). Τα data centers αυτά ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επόµενο ζήτηµα που µπήκε στη συζήτησή µας, αφορούσε στο πως αλλάζει ο ρόλος των συνεργατών και πως αυτοί διασφαλίζονται ότι δεν θα µείνουν εκτός αγοράς στην εποχή του cloud είτε από τον ανταγωνισµό είτε από την απευθείας σχέση του πελάτη µε τον κατασκευαστή. Ο κ. Θεοδοσόπουλος µας είπε: “Το µοντέλο της Microsoft στηρίζεται στους συνεργάτες και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από τη µια στιγµή στην άλλη. Δεν παύει όµως να δραστηριοποιούµαστε σε ένα χώρο που αλλάζει δραµατικά και πολύ γρήγορα. Και το cloud είναι εδώ σήµερα και δεν είναι κάτι που θα έρθει σε 10 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν κάθε δεκαετία πραγµατοποιείται µια πολύ µεγάλη αλλαγή. Για παράδειγµα τη δεκαετία του ‘70 κυριαρχούσαν τα mainframes και υπήρχε µια µικρή µερίδα συνεργατών που ασχολούταν µε αυτό. Προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 µιλούσαµε πλέον για ένα µοντέλο client-server. Πολλοί δεν αντιλήφθηκαν αµέσως την αλλαγή, όσοι την είδαν και κατάφεραν να αλλάξουν το business τους επιβίωσαν. Αντίστοιχα τη δεκαετία του ’90 ήρθε το Internet ενώ τώρα έχει έρθει  το Cloud. Το Cloud πλέον φέρνει µια νέα αλλαγή στο business µοντέλο των εταιρειών, όπου θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ένα χώρο που ένα σηµαντικό τµήµα των υπηρεσιών παρέχεται από τον κατασκευαστή. Στο παραδοσιακό µοντέλο ένας συνεργάτης θα µπορούσε να επωφεληθεί από µια πώληση σε έναν πελάτη από το περιθώριο κέρδους της ίδιας της πώλησης, από την εγκατάσταση του software και από την παροχή των υπηρεσιών. Πλέον τα δεδοµένα – ειδικά για το Office 365 – θα πρέπει να δώσει έµφαση στο κοµµάτι των υπηρεσιών, κατανοώντας ότι ο πελάτης αγοράζει µια υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τις ανάγκες του πελάτη αλλά και να συνδεθεί µε το περιβάλλον του πελάτη. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες που οι συνεργάτες παρείχαν µέχρι σήµερα και µάλιστα σε µεγάλα accounts. Πλέον λόγω της τιµολογιακής πολιτικής του cloud, η αγορά ανοίγει σηµαντικά και σε µικρότερες εταιρείες.

Με το Office 365 µπορέσαµε να προσεγγίσουµε πελάτες οι οποίοι ενώ χρειάζονταν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συνεργασίας και άµεσης επικοινωνίας σαν αυτές που παρέχει το office 365, δεν µπορούσαν ή δεν επιθυµούσαν στην παρούσα φάση να προχωρήσουν στην απαιτούµενη επένδυση σε hardware και software ώστε να τις υλοποιήσουν «on premise». Ταυτόχρονα, καταφέραµε να αυξήσουµε το πελατολόγιό µας παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες. Πλέον, µεσαίες και µικρές εταιρείες που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να επενδύσουν σε Exhcange, Sharepoint και Lync αλλά και εταιρείες που χρησιµοποιούσαν on-premiseς λύσεις, προχωρούν στο Office 365 έτσι ώστε να επωφεληθούν από την µείωση των λειτουργικών και απρόβλεπτών εξόδων της µέχρι τώρα υποδοµής τους. Οι χρήστες πλέον έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο και συσκευή, µε απευθείας 24×7 υποστήριξη από τη Microsoft, πιστοποίηση σύµφωνα µε το ISO27001, 99,9% Service Level Agreement και πολλές άλλες δυνατότητες”.