Οι λυσεις της Lavisoft στην υπηρεσια της AIG

Σε συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία AIG στην Ελλάδα προχώρησε η Lavisoft για τη διαδικτυακή μίσθωση του λογισμικού της HR Master.  Η συμφωνία αφορά στη μίσθωση των λύσεων ωρομέτρησης και διαχείρισης αιτημάτων προσωπικού (άδειες, απουσίες κλπ).

Όλα τα υποσυστήματα του HR MaSter λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα προϊόντα της οικογένειας εφαρμογών HR MaSter, αλλά συνεργάζονται απόλυτα και με συστήματα άλλων εταιρειών.  Η λύση πλαισιώνεται από υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης των χρηστών και εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των εταιρειών, μέσω των υπηρεσιών συντήρησης που προσφέρονται.

Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο παρέχει επιπλέον το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και στις διαφορετικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, καθώς και δυνατότητες εφαρμογής σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.