Το Office 365 στην Ανωτατη Εκπαιδευση

Το Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Καλαμάτας, έγινε ένα από τα πρώτα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που πέρασαν στην εποχή του cloud αφού πάνω από 5.000 φοιτητές του ιδρύματος έχουν πλέον πρόσβαση στο Office 365. Συγκεκριμένα,  το τεχνικό τμήμα του ιδρύματος ανέπτυξε μια υβριδική υποδομή, διατηρώντας το ήδη υπάρχον σύστημα πληροφορικής προς χρήση από τους καθηγητές και το προσωπικό, προσθέτοντας παράλληλα το Office 365 για χρήση από τους 5.099 φοιτητές. Η υλοποίηση της μετάβασης στην cloud υπηρεσία της Microsoft ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα, ενώ για την καλύτερη διαχείριση των χρηστών, αναπτύχθηκε μια λύση που επιτρέπει στο ίδρυμα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ενημερώσεις σε συγκεκριμένη ομάδα παραληπτών.

Το Office 365 για την εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και περιλαμβάνει υπηρεσίες email, ημερολογίων και επαφών (Exchange Online), ηλεκτρονική πύλη συνεργασίας, διαβαθμισμένης πρόσβασης σε έγγραφα & πληροφορίες (SharePoint Online), υπηρεσία τηλεδιάσκεψης, επικοινωνίας, τηλε-εκπαίδευσης (Lync Online), καθώς και online εκδόσεις των Word, Excel, PowerPoint & OneNote (Office Web apps).

Η απόφαση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας για μετάβαση των φοιτητών στις online υπηρεσίες της Microsoft συνεπάγεται ήδη σημαντικά οφέλη για τη λειτουργία του. Η βασική διαφορά διαπιστώνεται σε επίπεδο κόστους, καθώς με τη χρήση του Office 365 μειώνεται ο αριθμός των μηχανημάτων που απαιτείται να είναι σε λειτουργία προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος χρηστών. Ως εκ τούτου περιορίζονται δραστικά οι ανάγκες για επενδύσεις σε επίπεδο hardware και άδειες software για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επιπλέον, επειδή το Office 365 είναι cloud υπηρεσία με εγγύηση διαθεσιμότητας 99,9% από τη Microsoft, δεν απαιτείται η διαρκής επίβλεψη των μηχανημάτων από το τεχνικό τμήμα του ιδρύματος. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η διαχείριση των λειτουργιών όλων των server που καλύπτουν κάθε υπηρεσία παραμένει στην αρμοδιότητα του τεχνικού τμήματος του ιδρύματος.