Νεος CFO στην Intracom

Στην ανακοίνωση ότι ο Γιώργος Κολιαστάσης ανέλαβε από χθες, 1 Απριλίου 2014, καθήκοντα Chief Financial Officer με αρμοδιότητες τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων της μητρικής, καθώς και τη διαμόρφωση κεντρικού συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων του ομίλου, προχώρησε η Intracom Holdings. Παράλληλα, o κ. Κολιαστάσης θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων, στρατηγικής ανάπτυξης, καθώς και στη συνολική διαχείριση των επενδύσεων.

Ο κ. Κολιαστάσης ήταν CFO και μέλος του διοικητικού συμβουλίου στη Vodafone Ελλάδος από το 2008 έως το 2013, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση στρατηγικής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και των συμμετοχών-συνεργασιών με άλλες εταιρείες του κλάδου και ως επικεφαλής σημαντικών projects. Έχει περισσότερο από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέση finance director σε πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων (Bacardi Hellas, Misko), καθώς και στο χρηματοοικονομικό κλάδο (Xiosbank / PiraeusBank).