Νεο τραπεζικο εργο για την Intrasoft

Την ενίσχυση της παρουσίας της στη Μαύρη Ήπειρο και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα αυτής πέτυχε η Intrasoft International, καθώς υπέγραψε σύμβαση με την Centenary Bank της Ουγκάντα, για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του Κεντρικού Τραπεζικού συστήματος PROFITS της εταιρείας. Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 6.5 έτη,  18 μήνες για την υλοποίηση και 5 χρόνια για συντήρηση.

Το έργο αυτό είναι το έκτο που υλοποιεί η Intrasoft International στην Αφρική και έρχεται να προστεθεί στη λίστα με περισσότερες από 30 εγκαταστάσεις PROFITS παγκοσμίως. Το κεντρικό τραπεζικό σύστημα PROFITS, είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ράπεζας, εξασφαλίζοντάς της πλούσια λειτουργικότητα.

Η νέα Core Banking λύση θα παρέχει στη Centenary Bank τις εξής δυνατότητες: ενοποίηση των κεντρικών γραφείων, υποκαταστημάτων, πωλητών και των ηλεκτρονικών καναλιών τραπεζικής, εξασφάλιση της  επεξεργασίας των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποίηση της διαδικασίας έγκρισης δανείων και παροχή ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης μέσω του συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών της Τράπεζας (CRM). Επιπλέον, θα μειώσει τον χρόνο διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται εύκολα στις όποιες νέες νομικές και κανονιστικές διατάξεις ή οδηγίες της χώρας.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.