Νεο προγραμμα επιχειρηματικοτητας της IBM με βαση το cloud

Tην έναρξη του προγράμματος IBM Global Entrepreneur για Cloud Startups, ανακοίνωσε η IBM, μέσω του οποίου θα παρέχεται βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την αξιοποίηση του IBM Cloud. Επιπλέον, το IBM Cloud προσφέρει διασύνδεση και ενσωμάτωση στο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων πελατών, συμβούλων, κέντρων καινοτομίας και άλλων φορέων της IBM, προκειμένου οι Startups να αναπτύξουν άμεσα καινοτομίες, να επεκταθούν γρήγορα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Μέσω του παγκόσμιου προγράμματος, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν πιστώσεις αξίας έως $120.000 για τη χρήση του IBM Cloud, παρέχοντάς τους άμεσα την υποδομή που απαιτείται για να αρχίσουν γρήγορα τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και να επικεντρωθούν στον προγραμματισμό, τη δημιουργία, την επέκταση και την παροχή καινοτομιών στην αγορά. Το εν λόγω πρόγραμμα θα προσφέρει, επίσης, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις διασυνδέσεις  με την πελατειακή βάση επιχειρήσεων της IBM.

Οι Startups θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο IBM Cloud το οποίο έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο στην υποδομή Cloud της SoftLayer. Αυτό το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την πλατφόρμα Cloud της IBM, την Bluemix, για την ανάπτυξη εφαρμογών με περισσότερα από 75 συστήματα runtime και υπηρεσίες, που στο σύνολό τους βοηθούν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να συλλέγουν και να αξιοποιούν Big Data από αναπτυσσόμενα φορητά και κοινωνικά δίκτυα, συσκευές και άλλες πηγές. Η πλατφόρμα Bluemix περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την ανάπτυξη εφαρμογών  στο Cloud.