Νεο εργο της Intrasoft για λογαριασμο της Ευρωπαϊκης Ενωσης

Ενισχύει την πανευρωπαϊκή παρουσία της η Intrasodt και μάλιστα στον απαιτητικό τομέα των δημόσιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών, με ένα νέο έργο το οποίο ανέλαβε στο πλαίσιο συμμετοχής της σε κοινοπραξία εταιρειών. Ειδικότερα, η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Intrasoft, επιλέχθηκε από τη γενική διεύθυνση φορολογίας και τελωνειακής ένωσης της ΕΕ για να υλοποιήσει σύμβαση ύψους €37,8 εκατομμυρίων. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στη φορολογία και στο σύστημα ελέγχου των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Το έργο, αρχικής διάρκειας τριών ετών, μπορεί να ανανεωθεί μέχρι πέντε φορές, κάθε φορά για μία περίοδο ενός έτους, με τη μέγιστη διάρκεια του έργου να φτάνει τα οκτώ έτη.

Η Intrasoft θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης σε όλα τα υφιστάμενα, αλλά και μελλοντικά διευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα (Trans-European systems – TES) και εφαρμογές της φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ως ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το ύψος συμμετοχής της Intrasoft, το οποίο εκτιμάται στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή €17, 01 εκατομμύρια.