Νεο εργο στο εξωτερικο για την Intrasoft

H Intrasoft ανέλαβε ένα νέο έργο αξίας €0,85 εκατ. για τη δημιουργία Ενιαίας Πύλης (Single Window) για τα τελωνεία της Λιθουανίας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Είναι το 5ο Single Window / e-Trader  έργο στον χώρο των τελωνείων που υλοποιεί η εταιρεία παγκοσμίως.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, η Intrasoft θα χρησιμοποιήσει τη λύση Single Window (ISW). Το προϊόν αυτό μπορεί να υποστηρίξει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες της υλοποίησης, καθώς πρόκειται όχι μόνο για μια πλατφόρμα ενοποίησης υπηρεσιών, αλλά και ένα όχημα για τον γρήγορο εκσυγχρονισμό των χωρών με “αναπτυσσόμενη” υποδομή. Συγκεκριμένα, αποτελεί υποδομή που στοχεύει στη διευκόλυνση των μεταφορών, καθώς επιτρέπει τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των συναλλασσόμενων και των διασυνδεμένων πληροφοριακών συστημάτων των τελωνείων και των άλλων φορέων της διοίκησης.

Τα τελωνεία της Λιθουανίας θα λειτουργούν το σύστημα αυτό, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί και από τέσσερις άλλους κυβερνητικούς φορείς: Την Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον Εθνικό Οργανισμό Πληρωμών του Υπουργείου Γεωργίας, το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και το Εθνικό Επιχειρηματικό Κέντρο Μητρώων, με τη δυνατότητα αύξησης στο μέλλον των κυβερνητικών φορέων που το χρησιμοποιούν.