Νεο εργο για δημοσιο φορεα ανελαβε η Lavisoft

Τη λύση Time Master της Lavisoft επέλεξε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, έχοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού. 

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft  και συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’  αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος μισθοδοσίας.

Επιπλέον, η λύση διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα αποδοτικό συμπλήρωμα της μισθοδοσίας, συμβάλλοντας  στη μηχανογραφική κάλυψη του γραφείου προσωπικού.