6.8 C
Athens
03/03/2021
Biztech

Νέες υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ

Στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων για την ανάδειξη του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, αποσκοπούν να συμβάλλουν οι νέες υπηρεσίες που ξεκινά να υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Οι υπηρεσίες αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακού επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service: Λογισμικό ως Υπηρεσία) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος).

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΚΤ ξεκινά την υλοποίηση και παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών (www.epset.gr/saas). Οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να διατεθούν σε φορείς, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικοί φορείς ευρύτερα, χωρίς κόστος για αυτούς. Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται διαδικτυακά χωρίς τοπική εγκατάσταση αλλά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κάθε φορέα, εντάσσονται στο έργο “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” που υλοποιεί το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι εξής:

Υπηρεσία Αποθετηρίου Ψηφιακού Περιεχομένου, η οποία θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα ξεχωριστά να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Στο αποθετήριο αυτό, κάθε φορέας θα συγκεντρώνει το ψηφιακό περιεχόμενό του, θα το τεκμηριώνει, αποθηκεύει, οργανώνει και διαθέτει, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής που ο ίδιος θα επιλέξει.

Υπηρεσία Αυτοματισμού & Οργάνωσης Βιβλιοθηκών – OpenΑΒΕΚΤ, δηλαδή η νέα έκδοση του συστήματος του ΕΚΤ για τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών, η οποία θα παρέχεται ως υπηρεσία από τα υπολογιστικά συστήματα του ΕΚΤ και θα ενεργοποιείται με απλές διαδικασίες στον υπολογιστή του κάθε φορέα. Η υπηρεσία αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για την ανάπτυξη και διαχείριση: α) μεταδεδομένων, δεδομένων και ψηφιακού υλικού, β) μελών, πράξεων δανεισμού & προσωποποιημένων υπηρεσιών προς τον χρήστη, γ) στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από το σύνολο των δεδομένων της βιβλιοθήκης που διαχειρίζεται το νέο ΑΒΕΚΤ.

Συμπληρωματικά στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες, πρόκειται να διατεθούν οι υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης, καθώς και η υπηρεσία υποστήριξης εκκαθάρισης δικαιωμάτων επί του ψηφιακού περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται μέσω της ανάπτυξης ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και εργαλείων που θα περιέχουν πληθώρα εποπτικών μέσων (κείμενα με αναλυτικές οδηγίες, video για την παρουσίαση της χρήσης των εφαρμογών με αφηγηματικές περιγραφές, σενάρια χρήσης). Επιπλέον, η υπηρεσία υποστήριξης εκκαθάρισης δικαιωμάτων θα συμβάλλει αρχικά στον προσδιορισμό των δικαιωμάτων επί των ψηφιακών πόρων που διαθέτουν οι φορείς. Ακολούθως, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποφυγή της προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ιδιαίτερων κατηγοριών δικαιωμάτων, ιδίως σχετιζόμενων με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, θα παρέχεται Υπηρεσία Ανοικτών Βιβλιογραφικών Δεδομένων, η οποία επιτρέπει τη μεταφόρτωση, τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των βιβλιογραφικών δεδομένων από τον τελικό χρήστη, τη δημιουργία σχετικών διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και την τελική διάθεση των βιβλιογραφικών δεδομένων ως ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, το ΕΚΤ πρόκειται να διαθέσει σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, οι οποίοι υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, τις εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου, δηλαδή τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και διαφύλαξη των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων των φορέων αυτών
Υπηρεσία Αυτόματου Ελέγχου Συμμόρφωσης (Validator) με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ανοικτών δεδομένων που έχει θέσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ψηφιοποίησης περιεχομένου των φορέων αυτών
Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος, δηλαδή τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο των φορέων, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα με τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους τους.
 

Σχετικά άρθρα

Νέα σειρά εκτυπωτών Canon imageRunnerAdvance

Giorgos Athanassiadis

Tech Channel Partner 28: Η γνώση είναι δύναμη (και στις επιχειρήσεις)

Kitriniaris

Lenovo: Ρεκόρ εσόδων παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα