Νεες hybrid cloud λυσεις απο την EMC

Στο πλαίσιο του συνεδρίου EMC World 2014, η EMC προχώρησε σε μια δεύτερη σειρά ανακοινώσεων παρουσιάζοντας τεχνολογίες και προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να μεγιστοποιούν τα οφέλη τα οποία αποκομίζουν από τη χρήση υποδομών hybrid cloud.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα αρχιτεκτονική αναφοράς EMC Hybrid Cloud Solution επιτρέπει στους πελάτες της EMC να ενοποιούν ταχύτατα τα συστήματα τους με πολλαπλές υποδομές public και private cloud. Παράλληλα, το EMC Supplier Exchange, μια νέα λύση Software-as-a-Service (SaaS) για public clouds, βοηθά τους πελάτες να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται,  επεκτείνοντας τη χρήση των εφαρμογών private cloud του EMC Documentum, ώστε να επιτυγχάνεται δομημένη συνεργασία μεταξύ στελεχών στον ευρύτερο οργανισμό της επιχείρησης. 

Επίσης, στο υφιστάμενο Syncplicity προστίθεται το Syncplicity Connector for SharePoint, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους business users να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του SharePoint από το κινητό τους, μέσω του Syncplicity app. Μάλιστα, για την καλύτερη προστασία των κοινών (shared) αρχείων, στο Syncplicity έχει προστεθεί και η λειτουργία StorageVault Authentication.

Τέλος, με την έναρξη γενικής διάθεσης το InfoArchive η EMC βοηθά στη βελτιστοποίηση του IT, τη μείωση τους κόστους και την αναβάθμιση του επιπέδου πληροφορικής διακυβέρνησης, ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση της μεγάλης αύξησης στον όγκο των δεδομένων και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πιο πολύπλοκες ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα, το InfoArchive μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για την αποθήκευση structured ή unstructured data, αλλά και hybrid αρχείων.