Νεα υπηρεσια τιμολογησης απο την Oracle

Η Oracle παρουσίασε την υπηρεσία Billing and Revenue Management Cloud που παρέχει στις επιχειρήσεις μια αξιόπιστη και επεκτάσιμη λύση τιμολόγησης για την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων εσόδων από νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτή η υπηρεσία τιμολόγησης για περιβάλλον cloud, είναι κατάλληλη για διάφορους κλάδους, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης, οι τηλεπικοινωνίες, κ.ά., και παρέχει εξειδικευμένη διαχείριση συνδρομών και αξιολόγηση χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασμό μετρήσιμων δεικτών, όπως χρήση, ώρα της ημέρας, διάρκεια χρήσης, μέθοδος παροχής, συσκευή, μέσο, όγκος, κ.λπ.

Ως κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Oracle Billing and Revenue Management Cloud μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα εξής:

• Διευκολύνει τη γρήγορη δημιουργία και επικύρωση νέων προϊόντων, πακέτων και προσφορών, βοηθώντας στο να γίνει εύκολα, απλά και με χαμηλό κόστος ο ορισμός νέων προϊόντων και οι προσαρμογές μετά την παρουσίαση.

• Προσφέρει αξιόπιστη λειτουργικότητα για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε νέους και υφιστάμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για λειτουργίες χρέωσης και τιμολόγησης, όπως προσφορές για δοκιμή, επαναχρέωση, διορθώσεις και ευέλικτους κύκλους χρέωσης, με βάση πολλαπλούς δείκτες, όπως όγκος, χρόνος, συναλλαγές, συμβάντα και λήψεις.

• Οργανώνει τον υπολογισμό των φόρων – με απλή εσωτερική υποστήριξη φόρου ή με εύκολη ενσωμάτωση εργαλείων τρίτων προμηθευτών – και τις οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP).

• Υποστηρίζει τη γρήγορη και με χαμηλό κόστος υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών ψηφιακού εμπορίου, με outsourcing των λειτουργιών τιμολόγησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε έναν ειδικό, με ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας και αξιόπιστη λειτουργικότητα.

• Σχεδόν μηδενίζει τα κόστη συντήρησης και αναβάθμισης εντός της εταιρείας, χάρη στις προβλέψιμες, αυτόματες αναβαθμίσεις που δεν επηρεάζουν τις προσαρμογές.