Νεα συνεργασια για την Targit

Η αλυσίδα supermarkets Προμηθευτική είναι ο νεότερος πελάτης στο χαρτοφυλάκιο της Targit, επιλέγοντας τη λύση Decision Suite, προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά τα δεδομένα από τα συστήματα POS, ERP, CRM, WMS που χρησιμοποιεί. Η εταιρεία αναζητούσε ένα εργαλείο το οποίο θα της έδινε τη δυνατότητα να ενοποιήσει, να διαχειριστεί, να αναλύσει συνδυαστικά και να παρουσιάσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα δεδομένα που παρήγαγαν τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα.

Η TARGIT Ελλάδος παρέδωσε μια  ολοκληρωμένη λύση με ρόλους, δικαιώματα, αναλύσεις, αναφορές και δείκτες αποδοτικότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η  πλήρης λειτουργικότητα μέσω φορητών συσκευών και η ασφαλής πρόσβαση  μέσω διαδικτύου, διευκόλυνε την κινητικότητα των στελεχών (tablets, mobile phones).