Νεα συνεργασια για την Lavisoft

Οι εταιρείες Lavisoft και ΠΙΜ Εργασιακή ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, η Lavisoft και η ΠΙΜ Εργασιακή προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου με την ονομασία “Labor Master”. Το λογισμικό Labor Master παρουσιάζει την παραγωγική δραστηριότητα του εργαζομένου σε κάθε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχό της, αλλά και στην πιο δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του υπεύθυνου της επιχείρησης ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της.

Το Labor Master ενισχύει την οικογένεια εφαρμογών του συστήματος HR Master της Lavisoft, που έχει στόχο την πλήρη κάλυψη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού στο σύνολο των δραστηριοτήτων της και περιλαμβάνει τις εφαρμογές μισθοδοσίας (Payroll Master), παρουσιών (Time Master), διαχείρισης προσωπικού (Personnel Master), ελέγχου προσβάσεων (Access Master), διαχείρισης βαρδιών προσωπικού (Roster Master), κ.α..

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.