Νεα συνεργασια για την Intelen

Η Intelen ανακοίνωσε την στρατηγική συνεργασία της με την MGD Energy, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της έξυπνης διαχείρισης, μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η συνεργασία θα αφορά την κατασκευή νέων πάρκων βάσει καινοτόμων διαδικασιών, την κοινή παροχή υπηρεσιών σε θέματα μέτρησης και ανάλυσης ενεργειακής πληροφορίας σε φωτοβολταικές εγκαταστάσεις και μεγάλα κτίρια (Intelen PV/Building cloud process) αλλά και την δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων στον χώρο των solar analytics και  εφαρμογή big data μεθόδων στο σύνολο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ήδη οι δύο εταιρίες έχουν συμφωνήσει σε ένα portfolio που ξεπερνά τα 3MWp και θα ακολουθήσουν και άλλες εγκαταστάσεις και εφαρμογές σε υφιστάμενα πάρκα και υποδομές.