Νεα συμβαση για τις Cosmos Business Systems και Konica Minolta

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ένωσης εταιρειών Cosmos Business Systems και Konica Minolta για το έργο “Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών”, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική  διαδικασία που ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 .               

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση  και παραμετροποίηση εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύων καθώς και  λογισμικού σε κάθε Περιφερειακό Σημείο σε όλη την Ελλάδα , των τριών Σωμάτων Ασφαλείας , δηλαδή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.     

Το συμβατικό τίμημα θα ανέλθει στα € 3.806.371,60  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δεκατέσσερις (14) μήνες.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.