Νεα πλατφορμα ψηφιοποιησης απο την Globo

Η Globo ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας για τον τομέα της ψηφιοποίησης (Capturing), αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου. Ο λόγος για  το Globo Capture, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης διαδικασιών βελτιστοποίησης και εξαγωγής πληροφοριών από ψηφιακές μετατροπές αναλογικών αρχείων. Το Capture βασίζεται στις ευφυείς διαδικασίες επεξεργασίας και ταυτοποίησης εικόνων (κειμένων ή αντικειμένων), δηλαδή στην εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων από έντυπα και φόρμες.

Η διαφοροποίηση του συστήματος συνίσταται στη σπονδυλωτή αρχιτεκτονική, στην πλήρως παραμετροποιήσιμη διαδικασία και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης στοιχείων από βιβλιοθήκες τρίτων κατασκευαστών (Bring Your Own Library). Διαθέτει αλγορίθμους για την βελτιστοποίηση εγγράφων και ψηφιακών απεικονίσεων, που μπορούν να αυξήσουν την πιστότητα εξαγωγής στοιχείων κατά 200%. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης του Capture δίνουν τη δυνατότητα μετατροπής κατεστραμμένων, δυσανάγνωστων αναλογικών αρχείων σε ψηφιακά, με απώλειες μικρότερες από 3 τοις χιλίοις, όταν η μέση απώλεια αναγνωσιμότητας άλλων αντίστοιχων εργαλείων κυμαίνεται από 1% έως 5%.

Το Capture στοχεύει στην κάλυψη με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο των εξειδικευμένων απαιτήσεων ψηφιοποίησης που έχουν οργανισμοί όπως βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι, εφημερίδες, μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.     

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.