Νεα επενδυση του IQbility

Το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων του ομίλου Quest, IQbility, προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία βιοπληροφορικής e-NIOS, η οποία θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του IQbility κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η e-NIOS αναπτύσσει υπολογιστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την αυτoματοποιημένη μαζική ανάλυση πολύπλοκων γονιδιακών δεδομένων με χρήση προηγμένων μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης, με σκοπό την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και την εξατομικευμένη θεραπευτική.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι €80.000, εκ των οποίων IQbility και PJ Tech Catalyst Fund, εισφέρουν το ποσό των €20.000 και €60.000 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας τους.