Νεα ενσωματωση για την mSensis

Στα πλαίσια της επέκτασης του ομίλου mSensis, η διοίκησή του ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ενσωμάτωση της εταιρείας Communications Resources International.

“Η ενσωμάτωση αυτή αποτελεί άλλο ένα βήμα προς τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και την πληροφορικής” δήλωσε ο Γ. Σαρηγιαννίδης, πρόεδρος του ομίλου mSensis.

H mSensis, ιδρύθηκε το 2007, και αποτελεί μια ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων που εξυπηρετούν μια ολοένα αυξανόμενη βάση παρόχων υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και τον δημόσιο τομέα. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται στην πολλαπλών χρήσεων πλατφόρμα επικοινωνίας FLEXY. Η ευρεία γκάμα των λύσεων για κινητή τηλεφωνία m-care, m-marketing, m-messaging, m-financials, m-analytics and m-networking, καθιστά δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών ιδεών καθώς και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών μάρκετινγκ.