ΝΑ(s) το συννεφο!

Μέχρι σήµερα οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών συνήθιζαν να αποθηκεύουν τα δεδοµένα τους (κείµενα, φωτογραφίες, τραγούδια, video, κλπ) στον υπολογιστή τους ή σε εξωτερικούς δίσκους που συνέδεαν σ’ αυτόν. Το σύννεφο (Cloud) έχει αλλάξει αυτή την πρακτική, δίνοντάς την ευκαιρία στον χρήστη του να αποθηκεύει τα δεδοµένα του σε ένα NAS – έναν αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση από όλες τις συσκευές του (τον υπολογιστή, το tablet, το κινητό) οποιαδήποτε στιγµή, και από οποιοδήποτε σηµείο!

Το σύννεφο είναι διαθέσιµο σε δύο µορφές: Είτε δηµόσιο, διαθέσιµο από κάποιον πάροχο είτε προσωπικό/ιδιωτικό, διαθέσιµο από εξοπλισµό του χρήστη.

Τα βασικά µειονεκτήµατα που έχει η χρήση σύννεφου από πάροχο είναι ότι:

1) Η ασφάλεια των αρχείων του δεν είναι απόλυτα εγγυηµένη, καθώς η εµπειρία δείχνει ότι µάλλον οι υπηρεσίες δηµόσιου σύννεφου τραβούν την προσοχή επιθέσεων – και έχουν γίνει αρκετές τέτοιες µε επιτυχία, όπου ακόµα και διάσηµοι χρήστες έχασαν σηµαντικά για αυτούς δεδοµένα.
2) Αν θέλει να έχει διαθέσιµο ένα λογικό αποθηκευτικό χώρο, το κόστος είναι σηµαντικό και µηνιαίο π.χ. σαν τη συνδροµή του κινητού του. Αν σταµατήσει να πληρώνει, δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα δεδοµένα του!

Αντίθετα, η υλοποίηση ενός προσωπικού/ιδιωτικού σύννεφου µε ένα NAS παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα:

1) Ο χρήστης αγοράζει µία φορά τη συσκευή NAS µε το χώρο και τις δυνατότητες που χρειάζεται, όπως κάνει π.χ. µε έναν εξωτερικό δίσκο. Μετά την αρχική αγορά, δεν υπάρχουν µηνιαία έξοδα.
2) Το NAS όχι µόνο δηµιουργεί το σύννεφο αλλά είναι χρήσιµο και µέσα στο σπίτι ή την επιχείρηση, µε δυνατότητες για υλοποίηση διακοµιστών web & mail, backup, διαµοιρασµό πολυµέσων, δηµιουργία σταθµών παρακολούθησης, εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών, εργαλεία παραγωγικότητας και αρκετά άλλα.

Για τον επαγγελµατία της πληροφορικής, η προώθηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές λύσεις αποθήκευσης / σύννεφου συνεπάγεται:
α) Την προσφορά λύσεων εξαιρετικά ανταγωνιστικού κόστους σε σχέση µε τις άλλες εναλλακτικές.
β) Την προστιθέµενη αξία, µε την οποία θα “δέσει” το προσφερόµενο υλικό που περιλαµβάνει:

     1) εγκατάσταση και παραµετροποίηση,
     2) εκπαίδευση των χρηστών στην (πολυποίκιλη) χρήση δυνατοτήτων,
     3) πιθανές εργασίες συντήρησης και επέκτασης της λειτουργικότητας (αναβάθµιση αποθηκευτικού χώρου, προσθήκη µνήµης, αναβάθµιση δικτυακής ταχύτητας, προσθήκη νέων         λειτουργιών).

H ΝΕΤCONNECT AE, επίσηµος διανοµέας των Western Digital και Synology στην Ελλάδα διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια σε θέµατα εγκατάστασης, βασικής και προχωρηµένης παραµετροποίησης των συσκευών NAS και των δύο εταιρειών.

Μπείτε στο www.netconnect.gr/NAS_survey και δώστε µας το προσωπικό σας feedback σχετικά µε τις γνώσεις που θα θέλατε να αποκτήσετε. Συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο, αυτοµάτως συµµετέχετε σε µία κλήρωση για να κερδίσετε ένα NAS Western Digital MyCloud EX4 µε σκληρούς δίσκους WD Red αξίας 600 ευρώ.

Αν επιθυµείτε, δηλώστε συµµετοχή στα εκπαιδευτικά σεµινάρια στο www.netconnect.gr/seminars.

Info: Netconnect AE, 210-9926 440