Μια ακομη συνεργασια για την Impact

Ο συνεταιρισμός φαρμακοποιών νομού Έβρου επέλεξε τη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Archiving Connect της Impact, προκειμένου να διαχειριστεί με μεγαλύτερη ευκολία τα χιλιάδες παραστατικά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στις διαδικασίες του συνεταιρισμού. Έτσι, έχουν εφαρμοστεί μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών, τόσο η επισύναψη των σχετικών εγγράφων στα αρχειοθετημένα παραστατικά (proof of delivery), όσο και η αρχειοθέτηση των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τις αρχές του 2009 (reverse archiving).

Όπως ανέφεραν μέλη του συνεταιρισμού η λύση της Impact μείωσε τη χρήση χαρτιού, ελαχιστοποιώντας τις ανθρωποώρες προσωπικού που σχετίζονται με την αρχειοθέτηση των παραστατικών και απλοποιώντας τις διαδικασίες αναζήτησης και ανάκτησης των παραστατικών.