Μελανια-αντιγραφα: Μια πληγη για το καναλι και οχι μονο

Ο κόσµος είναι γεµάτος από παράνοµα προϊόντα. Ακόµα και µε έναν απλό περίπατο θα βρούµε µια σειρά από ρούχα, ρολόγια και τσάντες σχεδιαστών σε απίστευτες τιµές. Οι τιµές αυτές είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Στη βιοµηχανία των υπολογιστών, το παράνοµο software είναι ένα βασικό συστατικό αυτού του “εµπορίου”, αλλά µια ακόµα εξαιρετικά προσοδοφόρα “ευκαιρία” είναι αυτή των αναλωσίµων των εκτυπωτών. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να προκαλεί καµία έκπληξη αν σκεφτεί κανείς ότι το µελάνι των εκτυπωτών είναι ένα από τα πιο ακριβά υγρά που µπορεί να αγοράσει κανείς. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις το 3% των αναλωσίµων είναι πλαστά. Οι κατασκευαστές λαµβάνουν διάφορα µέτρα για να µπορέσουν να καταπολεµήσουν το πρόβληµα των πλαστών αναλωσίµων. Η πιο σηµαντική προσπάθεια που πραγµατοποιείται σε αυτό τον τοµέα, είναι η προσπάθεια δηµιουργίας awareness γύρω από το ζήτηµα. Η σύγχυση που υπάρχει στους καταναλωτές είναι κατανοητή, καθώς δεν µπορούν να ξεχωρίσουν τα συµβατά αναλώσιµα (που είναι νόµιµα) από τα πλαστά. 

Η σύγχυση έχει προκύψει σε κάποιο βαθµό και από την προσπάθεια κάποιων κατασκευαστών να οριοθετήσουν τη διάκριση ανάµεσα στα δικά τους προϊόντα και τα συµβατά, που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αντίστοιχης έντασης µε την καταπολέµηση των πλαστών. Παρόλα αυτά υπάρχει µια πολύ µεγάλη διαφορά: Τα πλαστά προϊόντα προσπαθούν να ξεγελάσουν τους πελάτες αντιγράφοντας το πρωτότυπο. Όταν ένας πελάτης αγοράζει ένα συµβατό cartridge γνωρίζει ότι δεν αγοράζει το πρωτότυπο προϊόν. Στην περίπτωση όµως που αγοράζει ένα πλαστό προϊόν, το κάνει εν αγνοία του, καθώς µοιάζει ότι είναι πρωτότυπο. Μάλιστα δεν µπορεί να αναγνωρίσει το πρόβληµα µέχρι να παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στον εκτυπωτή του.

Αντίστοιχα και η διαδικασία του επαναγεµίσµατος ή της αναγόµωσης των cartridges που πραγµατοποιείται ανοικτά και διαφηµίζεται είναι κάτι αποδεκτό µόνο στην περίπτωση που δεν γίνεται προσπάθεια παραπληροφόρησης του αγοραστή ότι πρόκειται για πραγµατικό προϊόν. Διαφορετικά πρόκειται απλά για µια ακόµα µορφή εξαπάτησης.

Ποια είναι η προέλευσή τους;
Η λογική απορία που δηµιουργείται είναι από που έρχονται αυτά τα προϊόντα και πως µπαίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από όλες τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί και τις διαλευκάνσεις των αντίστοιχων υποθέσεων έχει φανεί ότι η συνήθης προέλευση είναι η Μέση Ανατολή και η Ασία ενώ η τροφοδοσία της αγοράς πραγµατοποιείται µε µια µορφή υποδιανοµής. Υπάρχουν διάφορα διεθνή πρακτορεία, τα οποία πωλούν προϊόντα σε όλο τον κόσµο και χρησιµοποιούν διάφορα γκρι προϊόντα ως όχηµα. Αναµιγνύοντας τα παραπάνω καταλήγουν στο τέλος στο κανάλι διανοµής. Αυτός είναι και ο λόγος που οι συνεργάτες θα πρέπει να στραφούν σε πιστοποιηµένους tier-one διανοµείς για την αγορά των αναλωσίµων. Οι κατασκευαστές προσπαθούν να ενισχύσουν πολλές φορές αυτή την προσπάθεια µε τη δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων τόσο για τους διανοµείς αλλά και τους συνεργάτες. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η διασφάλιση µιας καθαρής εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι αγοράζει. 

Οι κατασκευαστές τρέχουν µια σειρά από προγράµµατα πληροφόρησης για τα πλαστά προϊόντα, µε στόχο να προστατεύσουν το brand τους αλλά και να προστατεύσουν τους πελάτες τους από την εν αγνοία αγορά πλαστών προϊόντων. Οι όροι για παράδειγµα της HP επιτρέπουν στην εταιρεία να πραγµατοποιεί ελέγχους χωρίς προειδοποίηση στις αποθήκες των συνεργατών, κάτι που δίνει τόσο στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες τη βεβαιότητα ότι ο κατασκευαστής εργάζεται εξαιρετικά σκληρά για την ανίχνευση και καταπολέµηση των πλαστών αναλωσίµων. Όσο περισσότερα πλαστά προϊόντα σταµατούν στην πηγή, τόσο λιγότερα φτάνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχουν πάντως και περιπτώσεις που κάποια παράνοµα προϊόντα µπαίνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς υπαιτιότητα από την πλευρά των συνεργατών. Ο βασικός στόχος των κατασκευαστών είναι να βρεθεί η πηγή του προβλήµατος. Σε κάθε περίπτωση πάντως ένας καλά ενηµερωµένος συνεργάτης είναι πολύ δύσκολο να εξαπατηθεί και η δικλείδα ασφαλείας παραµένει πάντα η αγορά από πιστοποιηµένους διανοµείς. Ο κίνδυνος αγοράς πλαστών προϊόντων αυξάνει όσο οι συνεργάτες αρχίζουν να αγοράζουν προϊόντα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από πολλές διαφορετικές πηγές. Όταν το κανάλι βρεθεί µπροστά σε µια εξαιρετική προσφορά, αν η τιµή είναι πολύ καλή πάντα υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό. Αν κάποιος κάνει µια προσφορά της τάξης του 40% είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ξεχωρίζοντας τα ψεύτικα προϊόντα
Οι κατασκευαστές έχουν διάφορες µεθόδους για να βοηθήσουν τους συνεργάτες και τους πελάτες να ξεχωρίσουν τα γνήσια προϊόντα από τα ψεύτικα. Οι περισσότεροι τοποθετούν ολογράµµατα και σειριακούς αριθµούς στα προϊόντα αλλά και στη συσκευασία οπότε είναι θέµα εκπαίδευσης ώστε να µπορούν όλοι να αναγνωρίζουν τις διαφορές όταν τις βλέπουν.

Ακόµα και έτσι όµως η διαδικασία διαχωρισµού µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η προσπάθεια αντιγραφής γίνεται ολοένα και καλύτερη και µπορεί να είναι πραγµατικά ελάχιστες οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στο πραγµατικό και στο ψεύτικο προϊόν. Για παράδειγµα, µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί ένα αντίγραφο παλαιότερης συσκευασίας του κατασκευαστή. Σε αυτή την περίπτωση οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι ψυλλιασμένοι καθώς το µελάνι έχει ένα συγκεκριµένο κύκλο ζωής, οπότε µια συσκευασία που υπήρχε πριν από δυο χρόνια, θα πρέπει να δηµιουργεί µια απορία. Η χρήση ετικετών ασφαλείας και σειριακών αριθµών βοηθούν στην επαλήθευση της αυθεντικότητας των cartridges και µε αυτό τον τρόπο ο κατασκευαστής µπορεί να παρακολουθεί την πορεία του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι κατασκευαστές παρέχουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες να στείλουν πίσω συγκεκριµένο προϊόν για να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα. Πέρα από αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα άνθρωποι των κατασκευαστών αγοράζουν µελάνια απευθείας από τα καταστήµατα ώστε να δουν τι ακριβώς κυκλοφορεί στην αγορά. 

Η ανάγκη της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση γύρω από τα παράνοµα προϊόντα, καθιστά σαφές στους συνεργάτες ότι οι κατασκευαστές προσπαθούν να προλάβουν αλλά και να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα δυναµικά.  Επιπρόσθετα το κανάλι αντιλαµβάνεται ολοένα και περισσότερο την ύπαρξη ψεύτικων προϊόντων και τα νοµικά ζητήµατα που υπάρχουν γύρω από τη διάθεσή τους. Άλλη µια περιοχή στην οποία δίνουν ιδιαίτερη έµφαση οι κατασκευαστές είναι η εκπαίδευση των τελωνειακών, καθώς αποτελούν έναν πρώτης τάξη “κυµατοθραύστη” των παράνοµων εισαγωγών. Οι εταιρείες εργάζονται πολύ στενά µε τους τελωνειακούς σε όλο τον κόσµο, ώστε οι δεύτεροι να γνωρίζουν τι ψάχνουν και µε ποιους τρόπους θα µπορέσουν να αναγνωρίσουν τα ψεύτικα προϊόντα. Οι τελωνειακοί φτάνουν να γνωρίζουν τον τόπο κατασκευής των προϊόντων αλλά και τις βασικές εισόδους των προϊόντων στην αγορά. Με κάθε τρόπο οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη των παράνοµων προϊόντων σε όλο τον κόσµο. Τα αναλώσιµα για τους εκτυπωτές δεν έρχονται απευθείας στο µυαλό, κάνοντας βασικό στόχο το awareness. Όλοι ο κατασκευαστές έχουν την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος για να εµποδιστεί η διακίνηση παράνοµων προϊόντων είναι να προληφθούν πριν µπουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάτι που απαιτεί την εκπαίδευση όλων των µελών της αλυσίδας (κατασκευαστής, διανοµέας, µεταπωλητής και πελάτης)  ώστε να γνωρίζουν το ζήτηµα αλλά και να αναγνωρίζουν τις πρέπει να προσέξουν. Η εκπαίδευση θα πρέπει να φτάσει τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο awareness όπως αυτό που έχουν για την αγαθών άλλων αντίγραφων. Όταν αγοράζεις ένα ρολόι µε 15€ είναι δεδοµένο ότι ξέρεις τι αγοράζεις. Η πρόκληση είναι τόσο οι χρήστες όσο και οι συνεργάτες να είναι αντίστοιχα ενηµερωµένοι για τα αναλώσιµα των εκτυπωτών τους.

1,78 τρις δολάρια: Η αξία των ψεύτικων προϊόντων
Σύµφωνα µε έρευνα, η αξία του συνόλου των πειρατικών και ψεύτικων προϊόντων που πωλούνται αναµένεται να φτάσει το 1,78 τρις δολάρια τα 2015, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα σε µια σειρά από χώρες που ανήκουν στη G-20 και σχετίζονται µε τη µείωση των απευθείας επενδύσεων αλλά και τη συλλογή φόρων. Η συνολική αξία των παράνοµων και των πειρατικών προϊόντων θα φτάσει κάπου ανάµεσα στο 1,22 – 1,77, ένα ποσό εξαιρετικά µεγάλο σύµφωνα µε έρευνα της Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP). Ένας µεγάλος αριθµός κρατών είναι σίγουρο ότι θα ζημιωθούν σηµαντικά κυρίως λόγω έλλειψης επενδύσεων. Οι χαµένες επενδύσεις θα µπορούσαν να δώσουν επιπλέον 6,25 δις δολάρια σε φόρους. Το διεθνές εµπόριο σε πλαστά και πειρατικά προϊόντα θα “αξίζει” το 2015 περί τα 770 – 960 δις δολάρια. Το κόστος των πλαστών και πειρατικών προϊόντων για τις κυβερνήσεις του G-20 είναι περισσότερα από 125 δις δολάρια κάθε χρόνο. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνα του Παγκόσµιου Κογκρέσου ενάντια στα πλαστά και πειρατικά προϊόντα. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάµεσα στις κυβερνήσεις και στις νοµικές υπηρεσίες για τη µάχη ενάντια στην αυξανόµενη πειρατεία και στην αύξηση των πλαστών προϊόντων.

Άρθρο του Θοδωρή Χαριτόπουλου
Οικονοµία στα αναλώσιµα µε κάθε κόστος;

Αυτό είναι ένα ερώτηµα που θα πρέπει να απασχολεί κάθε επιχείρηση. Πλέον, η προµήθεια µη αυθεντικών αναλωσίµων (αναγοµωµένων, συµβατών, ή τρίτων κατασκευαστών)  παρατηρείται συχνά. Ωστόσο, το γεγονός πως διατίθενται ακόµα και από τους συνεργάτες που ασχολούνται µε επαγγελµατικές συσκευές, καθιστά το φαινόµενο ανησυχητικό και για αυτό το λόγο είναι σκόπιµο η κατάσταση να αποσαφηνιστεί.

Τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητες εργαστηριακές έρευνες βεβαιώνουν την υπεροχή της χρήσης αυθεντικών αναλωσίµων σε κάθε εκτυπωτική συσκευή, ενώ αποδεικνύουν  ότι σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης αντιµετωπίζει το ρίσκο κατώτερης ποιότητας εκτυπώσεων ή ακόµα και σοβαρής βλάβης του εκτυπωτή µε σηµαντικές επιπτώσεις στο τελικό κόστος χρήσης. Φυσικά η σχέση ποιότητας – τιµής είναι σηµαντικό ζητούµενο, αλλά σίγουρα όχι και το µοναδικό, καθώς οι χρήστες επαγγελµατικών εκτυπωτικών συσκευών περιµένουν πολλά περισσότερα.

Στη CPI, ως αντιπρόσωποι στην Ελλάδα κατασκευαστών όπως  η ΟΚΙ, η Sharp, η Toshiba και η Mutoh, γνωρίζουµε πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει η χρήση µη αυθεντικών αναλωσίµων και µε περισσότερα από 20 χρόνια εµπειρίας στο χώρο, έχουµε σαφή εικόνα για  τα οφέλη της χρήσης αυθεντικών αναλωσίµων για την επιχείρηση.

Κάθε εκτυπωτής και MFP, προτού κυκλοφορήσει στην αγορά υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Όλες αυτές οι δοκιµές γίνονται φυσικά µε αυθεντικά αναλώσιµα, για τα οποία στη συνέχεια εξασφαλίζεται τόσο η συµβατότητα όσο και η οµαλή λειτουργία των συσκευών. Η χρήση αυτών των αναλωσίµων άλλωστε αποτελεί και βασική προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση ενός προϊόντος. Η επιλογή λοιπόν µη γνήσιων αναλωσίµων, αυτόµατα συνεπάγεται την αποδοχή του ρίσκου ελαττωµατικής λειτουργίας.

Σύµφωνα µε έρευνα της Buyers Laboratory LLC (BLI) µερικά από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης αυθεντικών αναλωσίµων είναι:

• Ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και περισσότερες εκτυπώσεις ανά αναλώσιµο
• Συνέπεια στην απόδοση χρωµάτων, γραµµών και λεπτοµερειών στην εκτύπωση
• Εκτύπωση σε ευρύτερο φάσµα χρωµάτων
• Απόλυτη συµβατότητα ανάµεσα στους διαφορετικούς κωδικούς αναλωσίµων

Ένα από τα πιο συνηθισµένα αποτελέσµατα ασυµβατότητας, ανάµεσα σε αυθεντικά και µη αναλώσιµα, είναι η διαρροή toner σε διάφορα σηµεία του µηχανήµατος, το οποίο στη συνέχεια θα χρειαστεί πολύωρο καθαρισµό και έλεγχο προτού επαναλειτουργήσει.

Τα προβλήµατα όµως δεν είναι πάντα τόσο προφανή και ενίοτε χρειάζονται πολλές ώρες εργασίας, από εξειδικευµένο τεχνικό, µέχρι να εντοπιστούν. Σε αυτό το σηµείο λοιπόν, πρέπει να αναλογιστεί ο συνεργάτης, εάν το όποιο πιθανό κέρδος δικαιολογεί το ρίσκο που λαµβάνει επιλέγοντας µη γνήσια αναλώσιµα.

Αυτή η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση των συµβολαίων συντήρησης. Τα κόστη που είναι προφανή στον µεταπωλητή περιλαµβάνουν το κόστος του τεχνικού που θα χρειαστεί να επισκεφθεί τον πελάτη, καθώς επίσης και τα κόστη των ανταλλακτικών και αναλωσίµων της αντικατάστασης. Τα κόστη όµως για τα οποία θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο, χρειάζονται µια πιο προσεκτική µατιά. Αν για παράδειγµα η διάρκεια των αναλωσίµων δεν είναι αυτή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, τότε αυτόµατα ακυρώνονται όλοι του οι υπολογισµοί για το προτεινόµενο κόστος σελίδας.

Ιδιαίτερα σηµαντικές όµως είναι και οι επιπτώσεις µιας τέτοιας κίνησης στη σχέση του συνεργάτη µε τους πελάτες του. Αυτή πρέπει να είναι µία σχέση εµπιστοσύνης, βασιζόµενη σε κοινά οφέλη. Ο χρόνος λοιπόν που θα µείνει ένα µηχάνηµα εκτός λειτουργίας (downtime) έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η λειτουργία µιας επιχείρησης µπορεί να βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στον εκτυπωτικό της εξοπλισµό. Η εξασφάλιση αυτής της λειτουργίας αποτελεί τη βάση για µία σταθερή συνεργασία µε τον µεταπωλητή και την εµπιστοσύνη στα Brands που εκείνος επιλέγει.

Με τη χρήση µόνο αυθεντικών αναλωσίµων, πέρα από τα παραπάνω οικονοµικά οφέλη, συµµετέχουµε ενεργά και στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού τα γνήσια αναλώσιµα καλύπτονται από διεθνείς πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής συνείδησης και δεν περιέχουν επιβλαβή συστατικά όπως υδράργυρο, κάδµιο, νικέλιο, κ.α.

Στη CPI, ο στόχος µας είναι να εξοπλίζουµε τους συνεργάτες µας µε λύσεις εκτύπωσης που ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Η χρήση αυθεντικών αναλωσίµων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο καθώς διασφαλίζει το επαγγελµατικό αποτέλεσµα, πάντα στα πλαίσια του προϋπολογισµού της επιχείρησης.

Άρθρο του Διονύση Λυκούρεση 
Με αιχµή τη συνέπεια

H Active Computer Systems δραστηριοποιείται συνειδητοποιηµένα στην αγορά των original αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανών για περίπου 20 χρόνια, µε αποτέλεσµα αυτή την στιγµή να είναι ο µεγαλύτερος Business to Business διακινητής αναλωσίµων στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, ως συνεργάτης της HP, παρέχουµε original αναλώσιµα µέσω διαφόρων µοντέλων διάθεσής τους (π.χ. Managed Print Services ή άλλων τύπων συµβολαίων ειδικών τιµών και εκπτώσεων) εξασφαλίζοντας στον πελάτη την ποιότητα και αξιοπιστία του original HP αναλωσίµου σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή εξοικονόµηση κόστους.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουµε καταφέρει να “καλλιεργήσουµε” στην συνείδηση των πελατών µας τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση original ΗP αναλωσίµων όπως:

• Κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης επαγγελµατικού επιπέδου
• Αποδεδειγµένη αξιοπιστία
• Ουσιαστική εξοικονόµηση κόστους, ενέργειας και πόρων
• Πιστοποιητικά ασφαλείας, ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος

Βεβαίως θα πρέπει να εκτιµήσουµε αναλόγως το γεγονός του ότι τοποθετώντας ένα original HP toner cartridge (toner και τύµπανο) πρακτικά ανανεώνεται το 80% του εκτυπωτικού µηχανισµού.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι τα τελευταία κυρίως χρόνια, η οικονοµική κρίση στη χώρα µας, ώθησε τους οργανισµούς και της εταιρείες σε ενέργειες για την µείωση του εκτυπωτικού κόστους τους, που πρέπει να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε παγκόσµιους αναλυτές το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το 1% έως 3% του κύκλου εργασιών µιας τυπικής εταιρείας. Ακόµη και µε την χαµηλότερη εκτίµηση, το κόστος αυτό είναι πράγµατι σηµαντικό.

Μια επιπόλαιη διαχείριση του ανωτέρω προβλήµατος µπορεί να οδηγήσει στην προµήθεια εκτυπωτικών µηχανών χαµηλού αρχικού κόστους αγοράς και ταυτόχρονα προµήθεια χαµηλού κόστους αναλωσίµων (συµβατών, αναγοµωµένων κλπ.). Αυτό, όµως, που τελικά συµβαίνει είναι η αύξηση του συνολικού κόστους, αφού η συγκεκριµένη αντιµετώπιση αυξάνει δραµατικά σηµαντικές συνιστώσες του συνολικού κόστους (ενδεικτικά αναφέρω operating costs, maintenance costs των µηχανών, κόστη που προκύπτουν από επανεκτυπώσεις, λόγω κακής ποιότητας ή από βλάβες και µη διαθεσιµότητα µηχανών κλπ.). Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη παραδείγµατα εταιρειών, που ενώ κατά την αξιολόγηση τέτοιων προτάσεων (συµβατών ή refill αναλωσίµων) έλαβαν σχετικά καλά δείγµατα και αποφάσισαν την προµήθεια τους, τελικά ανακάλεσαν και επέστρεψαν στα original, λόγω της κακής ποιότητας και της µικρής διάρκειας τους. Τέλος, δεν πρέπει να υποτιµάµε τις επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών από την χρήση τέτοιου είδους αναλωσίµων που διαθέτουν ελάχιστες ή καµία πιστοποίηση και τυποποίηση στην παραγωγή τους. Να σηµειώσουµε ότι µέσω των µοντέλων διαχείρισης και διάθεσης των original HP αναλωσίµων έχουµε πετύχει, σε συνεργασία µε την HP και τον εκάστοτε πελάτη, να προσεγγίσουµε ή ακόµη και να προσφέρουµε χαµηλότερες τιµές από τα compatible αναλώσιµα.

Θεωρούµε ότι απαιτείται η ευαισθητοποίηση των πελατών σε όλα αυτά, ώστε συνειδητά η επιλογή τους να είναι το original αναλώσιµο που διατίθεται από πιστοποιηµένους συνεργάτες µέσω συγκεκριµένων και επισήµων από τον κατασκευαστή µοντέλων διάθεσης. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω της ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων αναλωσίµων. Η Active Computer Systems εφαρµόζει το επίσηµο πρόγραµµα HP Planet Program για συλλογή και πραγµατική ανακύκλωση όλων των µερών από τα οποία αποτελούνται τα αναλώσιµα συµβάλλοντας ουσιαστικά στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Άρθρο του Δηµήτρη Μπότσιου

Ink Tank System για… προσιτές εκτυπώσεις

Ζούµε σε µια ελληνική πραγµατικότητα όπου η χρήση µη αυθεντικών αναλωσίµων, είναι ένα συχνό φαινόµενο που δηµιουργεί όµως δυσκολίες για τις εταιρείες που τα εµπορεύονται και φυσικά η Epson είναι µία από τις εταιρείες που έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Καθηµερινά, στο Τεχνικό µας τµήµα συναντάµε περιπτώσεις µε εκτυπωτές που έχουν βλάβη λόγω χρήσης ακατάλληλων αναλωσίµων (compatible refills).

Συνήθως ο χρήστης που οδηγείται στην επιλογή τέτοιων αναλωσίµων τυπώνει πολλές σελίδες και ψάχνει το µικρότερο δυνατό κόστος. Είναι σηµαντικό εδώ, να γνωρίζουµε ότι οι εκτυπωτές αποτελούν µέρος ενός συστήµατος εκτύπωσης που περιλαµβάνει τον εκτυπωτή, το χαρτί και το υψηλής ποιότητας µελάνι, υλικά τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συν-εργαστούν από κοινού και να παρέχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και ποιότητα εκτύπωσης. Όταν λοιπόν κάποιο από αυτά τα υλικά, π.χ. κασέτα ή µελάνι, παύει να συνεργάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή, τότε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης µπορεί να οδηγήσει σε κατώτερη ποιότητα εκτύπωσης και το πιο σηµαντικό, δυσλειτουργίες στον εκτυπωτή. Επειδή λοιπόν, το µη αυθεντικό αναλώσιµο δεν πληροί τις προδιαγραφές της Epson (όλα µας τα αναλώσιµα είναι κατοχυρωµένα µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) αναγκαζόµαστε να κάνουµε συχνούς καθαρισµούς κεφαλής λόγω βουλοµένων ακροφυσίων µε αποτέλεσµα αρκετή κατανάλωση µελάνης.

Αρκετές φορές επίσης, η βλάβη σε έναν εκτυπωτή Epson από χρήση µη αυθεντικών µελανιών µπορεί να γίνει ανεπανόρθωτη και να χρειαστεί αλλαγή κεφαλής. Η διαπίστωση είναι τελικά ότι όταν αγοράζουµε φθηνό, µη αυθεντικό µελάνι, ή πληρώνουµε παραπάνω στις επισκευές ή δεν το καταναλώνουµε όλο, οπότε και στις δύο περιπτώσεις, µας κοστίζει ακριβότερα. Όσον αφορά τους laser εκτυπωτές και τα αναγοµωµένα toner, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να επισκευάζουµε εκτυπωτές στους οποίους υπάρχει διαρροή γραφίτη από το αναγοµωµένο cartridge. Τέτοιου είδους επισκευές είναι ιδιαίτερα ακριβές σε σχέση µε την αξία του εκτυπωτή και δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Η Epson, πρωτοπόρος στην Inkjet τεχνολογία, έχει φροντίσει να δώσει λύση στην φθηνή κατανάλωση µελανιού, µε τη νέα σειρά εκτυπωτών Ink Tank System, όπου παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος ανά σελίδα, για «ατελείωτες» εκτυπώσεις χαµηλού κόστους. Σας προσκαλούµε λοιπόν, να τους δοκιµάσετε…

Άρθρο της Χαρίτας Φραγκούλη
Η σηµασία των αυθεντικών αναλωσίµων

Η ΗΡ, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της εκτύπωσης, επενδύει κάθε χρόνο σηµαντικά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη των εκτυπωτικών συστηµάτων της, ενώ διαθέτει παγκοσµίως περισσότερες από 9.000 ευρεσιτεχνίες για την τεχνολογία του printing και του imaging. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα προϊόντα της ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητάς τους και την προστιθέµενη αξία που προσφέρουν στους χρήστες τους.

Τα αυθεντικά αναλώσιµα είναι το “κλειδί” για παραγωγική, ποιοτική και µακροπρόθεσµα οικονοµικότερη εκτύπωση, η οποία εξαλείφει τα κρυφά κόστη και σέβεται το περιβάλλον.

Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη ΗΡ LaserJet λειτουργούν αποτελεσµατικά από την πρώτη χρήση και παρέχουν ποιοτικές εκτυπώσεις κάθε φορά, κατάλληλες για επαγγελµατική χρήση.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µελέτη που ανέθεσε η ΗΡ στην QualityLogic το 2010, περισσότερο από το 40% όλων των ελεγχόµενων δοχείων γραφίτη που δεν ήταν HP παρουσίασε κάποιο πρόβληµα. Ενώ όλα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet που ελέγχθηκαν δεν παρουσίασαν κανένα απολύτως πρόβληµα. Αντίστοιχα, το 39% των σελίδων που εκτυπώθηκαν µε δοχεία γραφίτη που δεν ήταν ΗΡ ήταν περιορισµένης χρήσης ή δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, σε σύγκριση µε το 97% των σελίδων που εκτυπώθηκαν µε αυθεντικά αναλώσιµα ΗΡ και ήταν κατάλληλες για κάθε χρήση.

Παράλληλα, τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet µειώνουν το συνολικό κόστος εκτύπωσης, καθώς µε τις οικονοµικές συσκευασίες ΗP Dual Pack, αντί να αγοράσετε ξεχωριστές  συσκευασίες, µπορείτε να επιλέξετε τη διπλή συσκευασία ή το πακέτο τριών χρωµάτων και να εξοικονοµήσετε έως και 20% σε κόστος ανά σελίδα αλλά και να µειώσετε τα κόστη παραγγελίας και αποθήκευσης.  Αντίστοιχα, µε της υψηλής χωρητικότητας συσκευασίες, µπορείτε να επιτύχετε έως 35% χαµηλότερο κόστος ανά σελίδα εκτύπωσης.

Συνεπώς, µε τις νέες συσκευασίες µπορείτε να επιτύχετε υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις µε χαµηλότερο κόστος και δεν χρειάζεται να αναζητάτε άλλες λύσεις και προσφορές, κάνοντας συµβιβασµούς στην ποιότητα. 

Τέλος, η ΗΡ διευκολύνει την προστασία των καταναλωτών από τα πλαστά δοχεία γραφίτη, µε τη δηµιουργία ενός συστήµατος ασφαλείας τριών σηµείων που βοηθά στην αναγνώριση του αυθεντικού:

  • Ετικέτα ασφαλείας: Νέα ετικέτα ασφαλείας ΗΡ µε ενσωµατωµένη τεχνολογία για κώδικες QR και ετικέτες µε φόντο µε κινούµενες εικόνες
  • Πιστοποίηση µέσω κινητού: Ο καταναλωτής µπορεί παράλληλα να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε λογισµικό ανάγνωσης κώδικα QR που είναι συµβατό µε το smarphone του για να σαρώσει τον κώδικα QR της ετικέτας, προκειµένου να είναι σίγουρος ότι αγοράζει αυθεντικό γραφίτη ΗΡ.
  • Online: Εισάγοντας τον σειριακό αριθµό της ετικέτας στη διεύθυνση hp.com/go/ok.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα που αναδεικνύουν την πίστη στα αυθεντικά HP αναλώσιµα ως την προφανή επιλογή. Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaseJet παρέχουν προστιθέµενη αξία και αξιόπιστη απόδοση µε µικρότερο συνολικό κόστος εκτύπωσης. Επιπλέον, προσφέρουν γρήγορη, αποτελεσµατική εκτύπωση, αποδεδειγµένη αξιοπιστία και εντυπωσιακά αποτελέσµατα, καθώς υποστηρίζονται από 20 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Αντιθέτως, τα πλαστά δοχεία δεν παρέχουν καµία διασφάλιση ποιότητας.

Άρθρο της Βιολέτας Ξανθούλη

Too good to be true…

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των εξόδων, ένα ποσό συνήθως ξεχωρίζει: τα αναλώσιµα του εκτυπωτικού εξοπλισµού. Η χρήση µη γνήσιων αναλωσίµων ή η αναγόµωση είναι µία εύκολη απόφαση που φέρνει άµεσο αποτέλεσµα, ενώ η µείωση κόστους µπορεί να είναι αρκετά σηµαντική. Αλλά είναι όντως τόσο ωφέλιµη η κίνηση αυτή για τις επιχειρήσεις; Με µία πρώτη µατιά φαίνεται ότι µειώνει σηµαντικά τα κόστη. Συνεπώς, για ποιο λόγο να επιµείνει µία επιχείρηση στα γνήσια αναλώσιµα;

Κι όµως, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προτιµήσει κανείς τα γνήσια αναλώσιµα. Τα γνήσια αναλώσιµα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια, άρα χαµηλότερο κόστος ανά σελίδα από τα συµβατά. Συνήθως η σύγκριση κόστους γίνεται στην τιµή αγοράς, η οποία όµως δεν είναι το απόλυτο µέτρο σύγκρισης, δεδοµένου ότι ένα µελάνι µε λίγο χαµηλότερη τιµή αλλά µισή διάρκεια τελικά κοστίζει πολύ περισσότερο. Το κόστος ανά σελίδα είναι ο πιο αντικειµενικός τρόπος σύγκρισης κόστους για τα αναλώσιµα.

Η Xerox χρησιµοποιεί διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα (ISO) για τις διάρκειες των αναλωσίµων της, προσθέτοντας αξία και διαφάνεια στα αναλώσιµά της. Υπάρχουν κρυφά κόστη που προκύπτουν από τη χρήση µη γνήσιων αναλωσίµων. Η χρήση γνήσιων αναλωσίµων προστατεύει τον εξοπλισµό της επιχείρησης, µεγιστοποιώντας τη διάρκεια ζωής του. Αντιθέτως, τα µη γνήσια αναλώσιµα προκαλούν φθορές στους εκτυπωτές και προβλήµατα στη λειτουργία τους, µε αποτέλεσµα πρόσθετα κόστη τεχνικής εξυπηρέτησης και συντοµότερη αντικατάσταση. Ειδικά στην περίπτωση της αναγόµωσης οι φθορές που δηµιουργούνται είναι πολύ σηµαντικές. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές εξαιρούν από την εγγύηση καλής λειτουργίας τη χρήση µη γνήσιων αναλωσίµων. Η ποιότητα του αποτελέσµατος παραµένει υψηλή.

Τα γνήσια αναλώσιµα έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα από τον εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται. Λειτουργία µε περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Με τα γνήσια αναλώσιµα παράγονται λιγότερα απορρίµµατα και επιτυγχάνεται εξαιρετικό αποτέλεσµα εκτύπωσης ακόµα και σε ανακυκλωµένο χαρτί. Επίσης, το πρόγραµµα ανακύκλωσης αναλωσίµων της Xerox διασφαλίζει τη σωστή απόρριψη των άδειων συσκευασιών. Η καλύτερη όµως επιλογή για κάθε επιχείρηση που θέλει να µειώσει τα κόστη της είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων. Βάσει της υπηρεσίας αυτής η Xerox αναλαµβάνει την επιλογή του σωστού εξοπλισµού που χρειάζεται µία επιχείρηση για τη διαχείριση των εγγράφων της, τη διαχείριση του εξοπλισµού αυτού (αναπλήρωση αναλωσίµων, τεχνική υποστήριξη), και όλα αυτά µε πολύ οικονοµικό και σταθερό κόστος ανά σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείριση διασφαλίζει την οικονοµία και την απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς να εµπλέκεται στα θέµατα αναλωσίµων, τεχνικής εξυπηρέτησης, τιµών ή διαδικασιών παραγγελίας. Οι επιχειρήσεις όµως µπορεί να µην είναι επαρκώς ενηµερωµένες για θέµατα σχετικά µε την εκτύπωση.

Γι αυτό είναι σηµαντικό οι µεταπωλητές να ενηµερώνουν τους πελάτες τους ώστε να λαµβάνουν τις πιο συµφέρουσες αποφάσεις. Σήµερα, σε µία αγορά τεχνολογίας που έχει πληγεί σηµαντικά, οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων ή το γνήσιο αναλώσιµο αποτελούν ευκαιρία.

Άρθρο του Γιώργου Ράλλη  
Λύση είναι η καλή σχέση µε το κανάλι

Στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον οι τελικοί καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους για να µειώσουν τα έξοδα τους. Ένα σηµαντικό κόστος ειδικά για µια επιχείρηση είναι το κόστος των εκτυπώσεων. Για αυτό τον λόγο, αρκετοί ψάχνουν λύσεις για φθηνότερα αναλώσιµα όπως συµβατά, αναγοµωµένα και άλλα.

Όπως όµως συµβαίνει συνήθως, τα προϊόντα που φαίνονται ελκυστικά λόγο της αρχικής τους τιµής, έχουν πολλά κρυµµένα κόστη. Όπως σε ένα παγόβουνο δεν πρέπει να βλέπουµε µόνο την κορυφή του, αλλά και τα κρυµµένο κάτω από τη θάλασσα κοµµάτι του, έτσι ακριβώς πρέπει να εξετάσουµε και αυτές τις λύσεις απέναντι στα αυθεντικά αναλώσιµα.

Υπάρχουν 3 βασικά πλεονεκτήµατα που έχουν τα αυθεντικά αναλώσιµα:

• Η διάρκεια του αναλώσιµου είναι αυτή ακριβώς που πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Η διάρκεια στα αυθεντικά toner µετριέται βάση συγκεκριµένου ISO. Αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις η διάρκεια των µη αυθεντικών αναλωσίµων αποδεικνύεται να είναι πολύ µικρότερη. Σύµφωνα µε συγκεκριµένη έρευνα της BLI έχει αποδειχτεί ότι τα αυθεντικά Toner της Samsung παράγουν έως και 29% περισσότερες σελίδες από τα συµβατά (Source: BLI test results (2011). Samsung CLP 620 Color Laser Printer tested with Samsung toners vs. remanufactured toners)

• Η ποιότητα εκτύπωσης των αυθεντικών αναλωσίµων είναι εγγυηµένη. Στη Samsung χρησιµοποιούµε «πολυµερισµένο toner», το οποίο εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Επιπλέον, τα αναλώσιµά µας είναι σχεδιασµένα ειδικά για να δουλεύουν µε Samsung εκτυπωτές, ώστε να προσφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. Για να εξασφαλίσουµε αυτό το επίπεδο ποιότητας τα προϊόντα µας περνάνε µια σειρά τεχνικών ελέγχων.

• Το πιο σηµαντικό σηµείο όµως είναι ότι µε τα αυθεντικά αναλώσιµα ο τελικός χρήστης έχει καλύτερη απόδοση και χαµηλότερο failure rate. Αυτό είναι και το πιο σηµαντικό σηµείο και για τους συνεργάτες. Αν προσφέρουν στους πελάτες τους αναλώσιµα που δηµιουργούν τεχνικά προβλήµατα στον εκτυπωτή, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουν µεγάλα κόστη για την επίλυση του προβλήµατος, αλλά και ίσως χάσουν κάποιους απογοητευµένους πελάτες. Αρκεί να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε ανεξάρτητη έρευνα για αναγοµωµένα toners, το failure rate των εκτυπωτών που χρησιµοποίησαν αυτά τα toner ήταν ως και 47% µεγαλύτερο σε σχέση µε την χρήση αυθεντικών toner (Source: BLI Analysis (December 2011) comparing 36 CMYK cartridges for Samsung CLP 620 laser printer to remanufactured toners. Results include out-of-box and premature failures.)

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η χρήση µη αυθεντικών αναλωσίµων συνήθως δεν είναι τόσο ελκυστική όσο φαίνεται από την αρχική τους τιµή.

Ειδικά για τους εταιρικούς πελάτες, η καλύτερη λύση για τα τους συνεργάτες είναι να προσφέρουν ολοκληρωµένη λύση µε συµβόλαια συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζουν την σχέση µε τους πελάτες τους, δίνοντας τους και τη δυνατότητα να µειώσουν πραγµατικά τα λειτουργικά τους κόστη.