Με μικρο ρυθμο η αναπτυξη της ευρυζωνικης αγορας

Συνεχίζεται, μεν, με αργό ρυθμό, δε, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα, οι οποίες τον Ιούλιο του 2014 έφτασαν τις 3.026.631 (διείσδυση 27,4%στον πληθυσµό), έναντι 2.970.913 το Μάρτιο 2014 (διείσδυση 26,9%). Ενθαρρυντικό σημείο ωστόσο είναι ότι η αύξηση κατά τη διάρκεια του τριµήνου ήταν 55.718 γραµµές, σηµαντικά υψηλότερη από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (34.592 αύξηση γραµµών κατά τη διάρκεια του β’ τριµήνου του 2013).

Με βάση, λοιπόν, τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (Digital Agenda Scoreboard 2013), τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΤΤ, η Ελλάδα από τον ∆εκέµβριο του 2013 βρισκόταν στην 17η θέση κατάταξης ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, θέση που ενδεχομένων να έχει βελτιωθεί περαιτέρω.

Οι γραµµές του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του τριµήνου παρουσίασαν αύξηση (1.299.571 τον Ιούλιο 2014 έναντι 1.265.600 το Μάρτιο 2014). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών σηµείωσε µικρή αύξηση (42,9% τον Ιούλιο 2014 έναντι 42,6% τον Μάρτιο 2014). Αντίστοιχα, οι γραµµές ΑΡΥΣ (χονδρικής) σηµείωσαν µικρή µείωση κατά τη διάρκεια του τριµήνου, φτάνοντας στο 0,85% (έναντι 0,9% στο τέλος Μαρτίου 2014) του συνόλου των ευρυζωνικών γραµµών.

Οι γραµµές λοιπών τεχνολογιών παραµένουν σε χαµηλό ποσοστό, μικρότερο του 0,3%.

Οι γραµµές VDSL έφτασαν τον Ιούλιο 2014 τις 76.802, έναντι 62.186 το Μάρτιο 2014, δηλαδή καθαρή αύξηση περί του 24% µέσα σε ένα τρίµηνο. Όµως, η διείσδυση των γραµµών VDSL στον πληθυσµό παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα (0,69%) ενώ και το ποσοστό των γραµµών VDSL επί των ευρυζωνικών γραµµών παραµένει χαµηλό (2,5%). Το µερίδιο του ΟΤΕ στις γραµµές VDSL (λιανική) ανήλθε τον Ιούνιο 2014 σε 88,8% παραµένοντας στα ίδια ποσοστά µε τον Μάρτιο 2014. Από τις γραµµές VDSL που παρέχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι το 20% βασίζεται σε γραµµές ΑΡΥΣ (χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση) και το υπόλοιπο 80% σε γραµµές ΑΠΤΒ (παροχή απ’ ευθείας από το αστικό κέντρο).

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.