Μαθε παιδι μου γραμματα… με το OneNote

Σε ένα καινοτόμο εργαλείο που ενισχύει δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας αναδείχθηκε το OneNote της Microsoft, καθώς  το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που το χρησιμοποιεί ξεχώρισε για μια ακόμη χρονιά, αναπτύσσοντας τη διδακτέα ύλη του στο OneNote, ενισχύοντας με αυτή την πρωτοβουλία ένα σύγχρονο, δημιουργικό και ευέλικτο τρόπο εκμάθησης.

Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στην πρωτογενή ή δευτερογενή διδακτική ύλη από οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε στιγμή, είτε βρίσκονται στο σχολείο είτε στο σπίτι. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική, αφού οι καθηγητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στις εργασίες των μαθητών, με πλήρη εικόνα του έργου τους από την αρχή μέχρι το τέλος.  Επιπλέον, το OneNote, πέρα από την επεξεργασία “σημειώσεων”, επιτρέπει την εισαγωγή και την επεξεργασία αρχείων, φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι μπορούν να τα οργανώνουν και διασκευάζουν με όποιο τρόπο τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Η παγκόσμια κοινότητα της Microsoft ξεχώρισε από πολύ νωρίς το έργο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί παράδειγμα για τους παιδαγωγικά και παιδευτικά υγιείς τρόπους με τους οποίους τα σχολεία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές στην επαγγελματική τους πορεία, αλλά και για να αγαπήσουν πραγματικά αυτό που κάνουν. Για το λόγο αυτό, η Microsoft έδωσε τη δυνατότητα στους καθηγητές του σχολείου να πραγματοποιήσουν μια σειρά από επισκέψεις σε σχολεία σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να παρουσιάσουν το έργο τους και να τα καθοδηγήσουν στην υλοποίηση μεταφοράς της διδακτέας ύλης στο OneNote της Microsoft. Το πρώτο σχολείο που προγραμματίζεται να επισκεφθούν βρίσκεται στην Αργεντινή.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.