Λυση της SAS στην Υδρογειο Ασφαλιστικη

Η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics με πάνω από 60.000 πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες του κόσμου, και η Υδρόγειος Ασφαλιστική, ένας από τους πλέον δυναμικούς ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, με ηγετική θέση στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών, προχώρησαν σε συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAS αναλαμβάνει αρχικά την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της Υδρογείου Ασφαλιστικής, υλοποιώντας την, πλήρως ελληνικοποιημένη, λύση SAS DataFlux Data Management. Η συγκεκριμένη λύση τοποθετείτε επι σειρά ετών στο τεταρτημόριο των ηγετών, στις μελέτες της Gartner για επιχειρηματικά εργαλεία Ποιότητας Δεδομένων (Magic Quadrant for Data Quality Tools).

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έκρινε αναγκαία τη μετάβαση από το υφιστάμενο σε ένα νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον που θα εξασφάλιζε, ως βασικό ζητούμενο, την αντιμετώπιση των δεδομένων ως εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας.

Για την εκπλήρωση των στόχων, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επέλεξε τη λύση SAS DataFlux Data Management, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, που της δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να ολοκληρώνει έργα ενοποίησης δεδομένων, ποιότητας δεδομένων και διαχείρισης βασικών δεδομένων (master data management) από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια πλήρως ελληνικοποιημένη λύση η οποία ενσωματώνει Ελληνική Γνωσιακή Βάση Ποιότητας (Quality Knowledge Base) και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα αρχεία και τις δομές των ελληνικών γραμματικών κανόνων, φωνητικών βιβλιοθηκών, ελληνικών λεξικών, κλπ. και πλήθος άλλων λειτουργιών ανάλυσης, ταυτοποίησης, ελέγχου και εμπλουτισμού δεδομένων, στην ελληνική γλώσσα.

Παράλληλα, η λύση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ελληνικών ασφαλιστικών οργανισμών, παρέχοντας μια σειρά από οφέλη, όπως δημιουργία αναλυτικών αναφορών, παρακολούθηση της απόδοσης του δικτύου των ασφαλιστικών συνεργατών, είσπραξη ασφαλίστρων ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη, προετοιμασία για την υλοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας Solvency, κ.λπ.