Λυση της Retail Link για βιομηχανια τροφιμων

Τις ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link (μέλος του ομίλου Entersoft) επέλεξε η Barilla Ηellas, με στόχο την επιτάχυνση της αποστολής άυλων παραστατικών, την εύκολη παρακολούθηση της παραλαβής τους από τους  πελάτες της και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους στις λειτουργίες του λογιστηρίου.

Ειδικότερα, επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing Paperless, για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών της προς τους πελάτες της. Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει στην Barilla τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των χάρτινων αρχείων της με ηλεκτρονικά, τη δραστική μείωση του διαχειριστικού κόστους, καθώς και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κατάστασης-παραλαβής των εξερχομένων παραστατικών μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας R@L e-Invoicing Paperless.

Επιπλέον, η Barilla λαμβάνει ηλεκτρονικά την πληροφορία κατάστασης-παραλαβής κάθε παραστατικού μέσω EDI απευθείας στο πληροφοριακό της σύστημα SAP, όπου και εισάγεται αυτόματα χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρησης, εξυπηρετώντας περαιτέρω την οργάνωση των λειτουργιών τιμολόγησης στο τμήμα λογιστηρίου.