Λυση της Qualisys Software για τον ΔΕΔΔΗΕ-ΔΠΝ

Η Qualisys ανέλαβε και ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας παρουσιών με το λογισμικό eTIME στον ΔΕΔΔΗΕ-ΔΠΝ. Συγκεκριμένα, διασυνδέθηκαν τερματικά ανάγνωσης καρτών σε κτήρια του οργανισμού, εγκαταστάθηκε το λογισμικό διαχείρισης ωρομέτρησης eTIME της Qualisys, στα κεντρικά γραφεία και συνεργάζεται με τα ηλεκτρονικά τερματικά για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων διέλευσης των εργαζομένων, παρέχοντας εκτενή λίστα αναφορών και στατιστικών, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση του τμήματος προσωπικού και της μισθοδοσίας.

Οι προϊστάμενοι της κάθε διεύθυνσης έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία παρουσιών του τομέα ευθύνης τους, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την διαθεσιμότητα  του προσωπικού, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για κρίσιμες διευθύνσεις.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.