Λυση ηλεκτρονικης τιμολογησης της Ιmpact για φαρμακευτικη εταιρεια

Tις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Impact επέλεξε η Pharmathen, ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξαγωγικό χαρακτήρα. Λόγω της έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η σταδιακή ένταξη των πελατών του εξωτερικού και εν συνεχεία των εγχώριων, αλλά και η δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με την παραλαβή των τιμολογίων μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, μέσω της λύσης Paperless Connect της Impact, η Pharmathen προχώρησε στην άυλη ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων τόσο σε πελάτες του εξωτερικού όσο και σε πελάτες από την ελληνική αγορά, καθώς και στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών της. Η υλοποίηση του έργου αυτού βελτιστοποίησε την διαδικασία τιμολόγησης και εξυπηρέτησης των πελατών, ελάττωσε τον όγκο χαρτιού που καταναλώνεται σε εκτυπώσεις και αναμένεται να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη.